Många kommuner utan skogsstrategi

Många av Sveriges kommuner äger skog i olika omfattning, men få har en strategi kring de långsiktiga målen med sitt skogsägande. Det visar en ny undersökning från Skogssällskapet.

Friluftsliv och rekreation samt biologisk mångfald står högt upp på priolistan i kommunskogarna, samtidigt som virkesförsäljning ger viktiga intäkter till verksamheten. Skogssällskapet uppmanar nu fler kommuner att utveckla en skogsstrategi får långsiktigt hållbart ägande och brukande av kommunskogarna. Foto: Photos.com

Skogssällskapet är en stiftelse som själva är med och förvaltar skog åt kommuner, och i en ny undersökning har man kunnat konstatera att många av Sveriges kommuner saknar en strategi för sitt skogsägande och sitt skogsbruk.

Parallella mål

Endast fyra av tio tillfrågade kommuner i undersökningen angav att de hade en politiskt antagen policy eller strategi för sin skog.

– Att som kommun ha en tydlig strategi eller policy för sitt skogsinnehav menar vi på Skogssällskapet är oerhört viktigt för att skogen ska kunna brukas ansvarsfullt och hållbart, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Som kommun har man ofta att ta hänsyn till många olika intressen i sina skogar som bland annat biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv, exploatering och utbildning.

– Kommuner har ofta flera parallella mål med skogsägandet, något vår enkät bekräftar. När dessa ska balanseras är det viktigt att ha en långsiktig strategi eller policy för vad kommunen vill med sin skog, säger Karin.

Viktigt verktyg

Skogssällskapets enkätundersökning visar att rekreation och friluftsliv samt bevarande och ökande av biologisk mångfald står högt upp på agendan hos de flesta kommuner. Samtidigt är försäljning av virke en viktig ekonomisk aspekt som ger intäkter till kommunen.

– Vi vill uppmana de kommuner som i dag saknar en skogspolicy eller skogsstrategi att ta fram en. Det ökar samsynen kring hur kommunens skog ska skötas, samtidigt som en skogspolicy är ett viktigt verktyg i kommunikationen med allmänheten, säger Karin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste