Barkborreskador kvar på rekordnivåer

Trots förväntningar om lägre skadenivåer i år till följd av gynnsammare väderförhållanden visar SLU:s årliga inventering på lika stora skador som i fjol. De stora mängder angripna träd som fortfarande står kvar i skogen skapar nu oro inför kommande säsong.

Sedan den torra sommaren 2018 har cirka 27 miljoner kubikmeter gran dödats vilket motsvarar ett ungefärligt virkesvärde på nära 12 miljarder kronor. Årets skadeinventering visar på fortsatt rekordhöga skadeniåver. Foto: Skogsstyrelsen

Förra året skadades åtta miljoner kubikmeter skog av granbarkborren och årets skador ligger på samma nivå, det visar den årliga inventering som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört.

Mycket oroande

– Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De största skadorna återfinns i r i Svealand där 4,3 miljoner kubikmeter granskog dödats, följt av Götaland med 3,9 miljoner kubikmeter.

– De största volymerna skadad skog är i Södermanland, Östergötland och Örebro län, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU, som ansvarat för inventeringen.

Stort problem

Samtidigt visar inventeringen att hela 80 procent av den angripna volymen fortfarande stod kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast 1,6 miljoner kubikmeter hade avverkats vilket ökar risken för stora angrepp även nästa år eftersom barkborrarna övervintrar i de angripna träden.

Orsaken till att så stora volymer inte tagits omhand är enligt Skogsstyrelsen troligtvis svårigheterna att upptäcka angrepp i ett tidigt skede.

– Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar, säger Kerstin.

Unik situation

Skogsstyrelsen kommer nu att analysera resultaten från inventeringen tillsammans med andra berörda myndigheter och företag inom samverkansprojektet ”Stoppa borrarna”.

– Det är en unik situation vi upplever nu och det här resultatet visar hur svårt det är att förutsäga hur skadenivåerna utvecklar sig efter kraftig torka. Fortsatt forskning krävs för att vi ska kunna komma till rätta med granbarkborreproblemen och sätta in rätt åtgärder, säger Kerstin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera