Slå ett slag för ”turboskogen”

En sak som forskare är överens om är att ökad tillväxt i skogen binder mer koldioxid. Därför är det hög tid att Sverige växlar upp arbetet med tillväxthöjande insatser i skogsbruket. Skogens potential är i dag kraftigt underutnyttjad. 

 

I SVT:s dokumentärserie ”Slaget om skogen” kallas gödslade skogar lite föraktfullt för turboskogar, men faktum är att det är dessa skogar som kan göra en betydande klimatnytta, inte 200 år gamla granar som står och självdör i reservat. 

Enligt Skogforsk ligger den gödslade arealen i Sveriges skogar i dag mellan 20 – 30 000 hektar per år. Samtidigt visar beräkningar att den möjliga högsta årliga gödslingsarealen  från mellersta Sverige till norra Norrland ligger på omkring 128 000 hektar. Skulle det dessutom vara tillåtet att gödsla en gång per omloppstid i Götaland skulle det tillkomma ytterligare drygt 12 000 hektar. 

Det rör sig alltså om ytterligare runt 110 000 hektar där både tillväxt, koldioxidupptag och ekonomisk avkastning skulle kunna optimeras med relativt enkla medel. Med dagens moderna kartmaterial och spridningsutrustning är risken för kväveläckage till vatten dessutom liten. 

En annan intressant tillväxtökande metod är det helt naturliga, argininbaserade plantgödningsmedel som appliceras i samband med plantering och som i dag används av flera skogsbolag och privata skogsägare i både Sverige och Finland. En svensk uppfinning med stor potential som kan ta kommande generationers skogar till en ny nivå. 

Sverige ligger i många hänseenden i framkant när det gäller skoglig forskning och utveckling och för att utnyttja gödningens- och gödslingens fulla potential är det kanske dags att införa en nationell strategi för tillväxtökning med riktade satsningar på information och utbildning för att fler ska få upp ögonen för möjligheterna med dessa metoder. 

Ska man dra paralleller till jordbruket är det i dag inte många som inte använder någon form av gödning eller gödsling för att få större skördar, så varför skulle vi inte kunna ha samma tänk inom skogsbruket och dessutom få mervärden som en ökad mängd bärris på köpet? 

Under sitt anförande i samband med Skogens dag 2021 framförde Thomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU, ett mycket tänkvärt resonemang om hur ökad tillväxt i skogen genom gödsling också kan vara en av de få möjligheter vi har för att klara balansen mellan ett ökande skogsbruk och en ökad avsättning av skogsmark. 

När många olika intressen i dag slåss om samma skogskaka för att tillgodose allt från biologisk mångfald och naturhänsyn till ett ökat behov av skogsråvara, produktion av biobränslen och annat för att fasa ut fossilbaserade produkter så är det inte helt orimligt att ”baka” en större kaka. 

En viktig ingrediens i det receptet heter tillväxtökning genom olika former av gödsling och gödning. Så när man nu har skapat ett nationellt skogsskadecenter kanske det också är dags att bygga upp ett nationellt skogsgödslingscenter för att utveckla skogens roll i klimat­omställningen. 
 

Björn Schubert
Redaktör

Artikeln publicerades torsdag den 25 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste