Fångar koldioxid med stöd från EU

Energibolaget Stockholm Exergi får stöd ur EU:s innovationsfond till sitt bio-CCS projekt vid biokraftvärmeverket i Stockholm. Projektet anses ha stor potential att bidra till omställningen av den europeiska energisektorn.

Utifrån erfarenheten och resultatet av detta första projekt räknar Stockholm Exergi med att efter 2030 realisera ytterligare CCS-anläggningar vid övriga biokraftvärmeverk och avfallsförbränningsanläggningar, med potentialen att nå en total kapacitet på upp till 1,7 miljoner ton biogen koldioxid år 2045 (baserat på nuvarande energianläggningar). Foto: Stockholm Exergi

Genom Stockholm Exergis bio-CCS projekt BECCS@STHLM ska en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 vara i drift 2025. Anläggningen ska ha en avskiljningskapacitet på 800 000 ton koldioxid per år.

Nu pågår kontraktsförhandingar för transport och lagring av den infångade koldioxiden som ska vara klara i god tid före projektets investeringsbeslut i februari 2023. Planerade lagringsplatser är undervattengeologiska akvifärer eller före detta olje- och gasfält i Nordsjön.

– BECCS@STHLM var det enda bio-CCS-projektet som valdes ut av EU-kommissionen och vi ser detta som en bekräftelse på projektets kvalitet och betydelse och ser fram emot att få de sista detaljerna på plats. Från Stockholm Exergi riktar jag mitt tack till EU:s innovationsfond för deras vilja att lämna stöd till BECCS@STHLM, det är en viktig komponent för att vi ska hålla tidplanen för projektet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete för att påskynda utbyggnaden av negativa utsläpp, som rekommenderas av IPCC för att på ett avgörande sätt bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud i ett pressmeddelande.

Finansieringen av projektet bygger i dagsläget på både EU-medel och svenskt statligt stöd samt intäkter från försäljning av så kallade negativa utsläppsrätter.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste