BillerudKorsnäs presenterar ny strategi

Skogsindustrikoncernen BillerudKorsnäs tror på framtiden och siktar på både tillväxt och hållbarhet i sin nya strategi som presenteras den 17 november i samband med en kapitalmarknadsdag.

I BillerudKorsnäs nya strategi finns planer om både produktinosökning och optimering av sina anläggningar. Därför planerar man att investera 1,5-1,7 miljarder kronor per år i underhåll och utveckling av sina bruk fram till 2025. Foto: BillerudKorsnäs

Billerud Korsnäs siktar på en hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial där man tror sig ha goda tillväxtmöjligheter.

Optimal exponering

– BillerudKorsnäs har en fantastisk möjlighet med optimal exponering mot trender som stödjer en
ökad efterfrågan på våra förnybara och högkvalitativa produkter tillverkade av nyfiber. Vi har tagit
fram en strategisk riktning för hur vi ska nå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt till 2030,”
kommenterar Christoph Michalski, Koncernchef och vd, i ett pressmeddelande.

I en punktlista som i grova drag beskriver den nya strategin framgår det band annat att företaget vill utforska nya affärsmöjligheter när det gäller kartong i Amerika. Man planerar också att investera mellan 1,5 till 1,7 miljarder SEK per år i underhåll och utveckling av sina bruk fram till 2025 för att maximera de organiska tillväxtmöjligheterna.

Professionell inköpsorganisation

Ökad produktionskapacitet vid både egna anläggningar och genom förvärv ska utvärderas och en transformation mot en professionell inköpsorganisation för massaved är en integrerad del i den nya strategin. Målet med det är enligt BillerudKorsnäs att bygga långsiktiga partnerskap för att säkerställa en konkurrenskraftig fibertillgång.

När det gäller de finansiella målen är de i stort sett oförändrade med bland annat en försäljningstillväxt om 3–4 procent per år.

Strategin punkt för punkt

BillerudKorsnäs nya strategi fokuserar på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter och produktsegment där företaget har en stark konkurrensförmåga. 

  • Europa kommer fortsatt att vara huvudmarknad men nya affärsmöjligheter ska utforskas, specifikt för kartong i Amerika. 
  • För att maximera de organiska tillväxtmöjligheterna kommer hög produktionseffektivitet vara avgörande. Därför förväntas de årliga investeringarna i underhåll och utveckling av bruken nå 1,5-1,7 miljarder SEK fram till 2025.  
  • Möjligheter att öka produktionskapaciteten vid koncernens befintliga anläggningar eller via förvärv kommer att utvärderas.
  • Transformation mot en professionell inköpsorganisation för vedförsörjning är en integrerad del av strategin, med målet att bygga långsiktiga partnerskap för att säkerställa en konkurrenskraftig fibertillgång. 
  • Ytterligare strukturella besparingar under det nuvarande kostnads- och effektivitetsprogrammet uppskattas uppgå till MSEK 130 under 2022. 

Källa: BillerudKorsnäs

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste