De ska testa drönargallring

Företaget Airforestry håller just nu på att bygga en prototyp av en drönare utrustad för skogsgallring. Konceptet går ut på att lyfta träden ur beståndet och på så vis skapa en väglös gallring.

Från vänster i bild bredvid gallringsaggregatet står Olle Gelin, tidigare Skogforsk, vd och en av grundarna till Airforestry tillsammans med övriga medgrundare Mauritz Andersson, Caroline Walerud och Markus Romar. Foto: Airforestry

Airforestry är ett nystartat innovationsföretag inom skogsteknik vars affärsidé bygger på att gallra skog med drönare. Företaget påstår att fördelarna med gallring från luften gentemot konventionell maskinell gallring bland annat skulle vara minskade koldioxidutsläpp tack vare eldrift, ökat koldioxidupptag och minskade skador på skogsmark och träd i gallringsskogen.

Lyfter ut träden

Den batteridrivna gallringsdrönaren har en diameter på 6,2 meter och är utrustad med ett aggregat på 60 kilo som kvistar träden från topp till rot där träden sedan kapas och lyfts ut ur beståndet. Drönaren är byggd i kolfiber med vinklade rotorer för ökad precision vid flygning, som enligt Airforestry krävs för att flyga de fällda träden till avlägg där aggregatet ska kunna upparbeta de.

Projektet är än så länge i en tidig testas och det är mycket knapphändigt med information kring systemet när det gäller exempelvis driftstider i olika förhållanden, prestation, pris per kubikmeter, vilken utbildning och behörighet som krävs av piloten och liknande.

Nya metoder

Sveaskog är ett av partnerföretagen som varit med under utvecklingsprocessen, både när det gäller teknik och tester i fält.

– Vi i Sveaskog vill vara ledande inom hållbart skogsbruk och vi vill vara med och stötta och utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder i skogsbruket. Det AirForestry gör är just en innovation för framtidens skogsbruk, säger Anders Järlesjö, skogsteknisk chef på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Ta fram prototyper

Samarbetet har varit viktigt för Airforestrys resa där man nu jobbarm ed att driftsätta den fullstora drönaren.

– Sveaskog såg värdet i vår innovation från dag ett och har följt oss från ritbordet till där vi är idag. De har gett oss stora möjligheter att lyckas med den tekniska utvecklingen. Dels genom att låta oss testa vår teknik i deras gallringsskog, dels genom att bidra finansiellt för att vi ska kunna ta fram prototyper i ett tidigt skede. Vi är väldigt glada för att vi får samarbeta med Sveaskog som delar vår vision om ett hållbart skogsbruk, säger AirForestrys vd Olle Gelin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste