Elmia Wood laddar om – nytt fokus för 2022

Mässarrangören för skogsmässan Elmia Wood i Jönköping meddelar nu att mässan planeras till den 2–4 juni 2022. Mässan ska hållas på Bratteborgs gård och fokus ska vid sidan om skogsproduktion också ligga på skogens andra värden.

Elmia Wood ska gå av stapeln den 2-4 juni 2022 på Bratteborgs gård. Fokus ska vara ”framtidens skogsbruk i en hållbar värld”. Foto: Elmia

En mindre mässa med europeiskt fokus, så beskriver mässarrangören Elmia nästa års upplaga av Elmia Wood som man menar är efterlängtad av branschen.

Angelägen mässa

– Mässan har aldrig varit mer angelägen, säger Agne Bengtsson vd för Elmia AB i ett pressmeddelande.

Mässan, som i år stoppades av coronapandemin, ska enligt Elmia lyfta skogens allt viktigare roll i klimatomställningen då skogsråvara kan ersätta mycket fossila material och produkter. Dessutom har skogen en viktig roll när det gäller miljö och biologisk mångfald.

– Utmaningen är att förena de båda perspektiven. Här har Sverige lång erfarenhet och stor innovationskraft, säger Agne.

Alla värden

I Sverige finns det enligt Elmia mycket kompetens och forskning även inom andra områden än skogsproduktion.  

– En viktig aspekt är alla andra värden som skogen bidrar med. Skog är så mycket mer än växande träd och det ska vi också belysa, säger Agne.

Elmia Wood kommer erbjuda både seminarier och kunskapsspridning och även vara vad man kallar en efterlängtad mötesplats för skogens alla aktörer inklusive det allt viktigare privatskogsbruket. Programmet är inte fastställt men klart är att Elmia Wood 2022 ska handla om ”framtidens skogsbruk i en hållbar värld”.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste