Ökad satsning på skogsdatalabb

Skogsstyrelsen meddelar nu att det digitala verktyget Nationellt skogsdatalabb som man driver tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och skogsnäringen får ytterligare åtta miljoner kronor. Datalabbet kan därigenom utvecklas med ny teknik med fokus på klimat och skogsskador.

Bilden ilustrerar skogliga grunddata som visuellt visar trädens höjd. Ett av många verktyg som skapar stor nytta för skogsbranschen. Illustration: Liselott Nilsson

I den nya satsningen på en utveckling av Nationellt skogsdatalabb på totalt åtta miljoner kronor går Vinnova in med fyra miljoner kronor. Resten finansieras av Skogsstyrelsen och SLU.

– Det här är ett jätteroligt besked men också ett erkännande skogsdatalabbet fått från Vinnova. Tillgång till nya datakällor och digital innovation som ligger i framkant håller på att ge skogssektorn ett riktigt lyft. Nu får det ytterligare en rejäl skjuts framåt och kommer ge konkret nytta för klimat och skogssektorn, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Samordna kompetenser

Nationellt skogsdatalabb kan nu gå in i nästa fas med en utveckling av skogliga grunddata, en av grundstenarna i labbmiljön. Enligt Skogsstyrelsen kommer både stora och små aktörer inom skogssektorn få möjligheten att skapa lösningar för ökad nytta, till exempel via nya lokala underlag om skogens kolinnehåll.

Fokus i utvecklingen ligger på skogsskador och klimat vilket bland annat innefattar granbarkborre- och stormskador samt ett mer klimatsmart skogsbruk. Ett konkret exempel av nyttan med Nationellt skogsdatalabb är möjligheten att ta fram kartor som visar risken för stormskador och hur skogens och landskapens struktur påverka.

– Nu kan vi än mer samordna kompetenser och samverkansstrukturer till något som blir ännu starkare än delarna var för sig. Jag tror att labbmiljön kan inspirera även andra datatunga grupperingar till kraftsamling kring datadriven innovation, säger Anna Lundhagen, vicerektor för miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Konkret nytta

De skogliga data som skogsdatalabbet arbetar med har bland annat tagits fram genom flygburen laserskanning, satelliter, drönare och fältinventeringar. Enligt Skogsstyrelsen handlar arbetet om att ta fram relevanta data, laborera och sedan tillgängliggöra de med så kallade spetsverktyg, som skogssektorns aktörer kan ha konkret nytta av för att effektivisera verksamheten och öka miljöhänsynen.

Sedan 2019 har samarbetet bland annat resulterat i tjänster där satellitbilder används för detektering av skogsskador. Något som integrerats i flera skogsföretags och tjänsteleverantörers egna system och tjänster.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste