Skogspropositionen skapar frågetecken

Branschorganisationen Skogsindustrierna är en av de aktörer som följt de politiska förhandlingarna kring skogsfrågorna inför statsministerns avgång. När propositionen nu presenterats menar man att den är otydlig på flera viktiga punkter.

Skogspropositionen delar politiken och inte heller inom skogsbranschen är alla av samma åsikt kring dess innehåll. Branschorganisationen Skogsindustrierna menar att propositionen är otydlig på flera viktiga punkter och att det saknas en poiltisk avvägning mellan produktions- och miljömålen. Foto: Björn Schubert

– Vi har länge velat se en rådgivningskampanj till landets skogsägare av det slag som nu föreslås. Samma gäller för förslaget om ett nationellt tillväxtmål i skogen. Dessa förslag är bra för både ekonomin och klimatet, säger Skogsindustriernas skogspolitiska talesperson Linda Eriksson i ett pressmeddelande.

Saknar politisk avvägning

Hon menar att det är beklagligt att propositionen är så otydlig på flera viktiga punkter där det bland annat inte framgår tydligt ifall skogsägare verkligen kommer få en ökad frivillighet kring skydd av skog. Även när det gäller den fjällnära skogen finns det enligt Linda oklarheter.

Alla förslag som handlar om att undanta skogsmark från produktion borde hanteras gemensamt och hon är också kritisk till att det saknas ett politiskt ställningstagande kring skogen.   

– Skogsindustrierna står bakom samhällets mål om att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i den svenska skogen. Men det är ett problem när regeringen inte gör en politisk avvägning mellan detta mål och andra samhällsmål. Miljömålen måste vara möjliga att nå, annars kommer de positiva förslag som läggs fram i propositionen inte kunna ge avsedd nytta.

Underlag för planering

Samtidigt uppger LRF Skogsägarna att man är försiktigt positiva till propositionen.

– Vi välkomnar det förslag som regeringen har presenterat. Vi har länge efterfrågat förslag som kan skapa trygghet hos oss skogsägare att den mark som ägts och vårdats i generationer även ska kunna brukas och skötas i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.

I propositionen finns utöver förslagen om ökad frivillighet vid skydd av skog också punkter kring ökad rådgivning till skogsägare, förenkling av regler inom skogsbruket samt upphörandet av nyckelbiotopsinventeringen. Naturvärdesinventering ska istället kunna genomföras via fjärranalys.

– LRF välkomnar att vi från luften kan identifiera och hålla koll på naturvärden i våra skogar. Ett sådant underlag kan skogsägaren själv använda för sin planering för framtida skogsbruk och naturvård, i stället för att myndigheten planerar åt skogsägaren, säger Paul och tillägger:

– Vi vill dock påpeka vikten av att nya modeller för skogskonto och biotopskydd tas fram skyndsamt och inte begravs i nya utredningar.

Förbättra naturvårdsarbetet

Även skogsägarföreningen Södra har uttryckt sig positivt kring skogspropositionen.

– Frivilligheten vid skydd av natur och snabbare ersättning kommer förbättra Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som skogsägarna också belönas. Vi ser fram emot ett rättssäkert förfarande som är transparent och förutsägbart. Det kommer stärka familjeskogsbruket ytterligare. Skogen är viktig för svensk ekonomi och för att klara av klimatomställningen. Södras medlemmar och enskilda skogsägarfamiljer, som lever av sin skog och strävar efter hållbarhet, kan känna starkare framtidstro och trygghet, säger Södras styrelseordförande Lena Ek.

Skogsstyrelsen får nu en viktig roll bland annat när det gäller information, rådgivning och utbildning där man i dagarna lanserade den nya rådgivningssatsningen ”Smartare skogsbruk”.

– Det är bra att det kommer politiska besked om viktiga frågor som rör skogen. Nu behöver vi studera propositionen noga och se vad kommande regeringsuppdrag innebär för vårt arbete för skogspolitikens jämställda produktions- och miljömål, säger myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste