Kan eken bli den nya granen i söder?

Ett nytt forskningsprojekt finansierat av forskningsrådet Formas ska undersöka möjligheterna att skapa motståndskraftigare skogar med ökad biologisk mångfald i södra Sverige genom plantering av ek.

Ett nytt forskningsprojekt kring ekskogens potential i södra Sverige med forskare från fyra universitet har fått 15,5 miljoner kronor i anslag från forskningsrådet Formas. Foto: Mostphotos 

En grupp forskare vid Linnéuniversitetet har fått totalt 15,5 miljoner kronor i anslag för att undersöka de sydsvenska ekskogarnas potential när det gäller klimatanpassning och ökad biologisk mångfald. Plantering av olika sorters ek skulle enligt forskarna kunna vara ett alternativ till granskogarna som drabbats hårt av torka och insektsangrepp.

Snabba förändringar

Forskningsledare är Markus Franzén, docent i ekologi på institutionen för biologi och miljö, som ska jobba med projektet tillsammans med kollegorna Johanna Sunde, Anders Forsman, Anna Monrad Jensen och Johan Kroon. Dessutom deltar forskare från Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet i det nya projektet.

Enligt Markus Franzén kan ekskogar gynna både biologin och ekonomin i det sydsvenska skogsbruket.

– Vi måste lära oss mer om hur ekosystemen påverkas av och anpassar sig till klimatförändringarna. Vi ser att förändringarna idag går mycket fortare än vad vi tidigare trodde. Att bidra med ny kunskap kring artrika klimatanpassade skogsekosystem baserade på forskningsdata är mycket viktigt för framtiden, säger han i ett pressmeddelande.

Genetisk variation

I projektet ska man samla in nya genetiska och ekologiska miljödata från ek-bestånd i södra Sverige samt studera tre ekarter som växer både i naturliga skogar och i ekförädlingsskogar.

– En viktig fråga vi vill besvara är i vilken utsträcking den genetiska variationen inom och mellan olika skogsbestånd påverkar motståndskraften och förmår buffra mot miljöförändringar, som exempelvis extremväder och angrepp av skadeinsekter, säger Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi.

Forskarnas förhoppning är att kunskap från projektet ska bidra till utformandet av ett långsiktigt hållbart och expanderande ekskogsbruk där både produktion och naturvården gynnas.

– Det här är ett väldigt omfattande och ambitiöst projekt. Att vi har lyckats samla en grupp forskare med olika och kompletterande expertis innebär förhoppningsvis att vi tillsammans kommer att kunna bidra med både ny och viktig kunskap, säger Anders.

Framtidens skog

Projektet är ett av totalt nio nya skogsrelaterade forskningsprojekt som finansieras med 141 miljoner kronor av Formas.

– Att Formas har beslutat att finansiera detta forskningsprojekt är enormt roligt och jag gläds åt att få jobba med detta projekt. Det betyder att vi kan fokusera på att forska kring framtidens skog i södra Sverige på ett alldeles unikt sätt och förhoppningsvis bidra till att en framtida skog är mer artrik och klimatanpassad, säger Markus.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste