Norra Skog anmäler Skogsstyrelsen

Skogsägarföreningen Norra Skog har valt att anmäla både Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet till Justitiekanslern (JK). Detta till följd av deras agerande i domstolsärenden rörande ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog.

Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius vill se en JK-granskning av Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets agerande i fall där skogsägare tvingats stämma staten för sin rätt till ersättning. Foto: Norra Skog

Att privata skogsägare ska behöva bedriva rättsliga processer mot staten är enligt Norra Skog helt orimligt. Skogsägarföreningen menar att Skogsstyrelsen tvingat fram denna rättsordning och JK-anmäler nu myndigheten och Kammarkollegiet som företräder staten i sådana ärenden.

Granska myndigheternas agerande

– Vi begär att JK ska granska myndigheternas agerande och klargöra om detta är förenligt med grundläggande krav på rättssäkerhet. När myndigheter agerar osakligt och inte följer gällande lagstiftning, utan istället prövar varje upptänkligt kryphål med avsikt att undkomma ersättningsskyldighet, då reser sig nackhåren, säger Norra Skogs styrelseordförande Torgny Hardselius i ett pressmeddelande.

Enligt Norra Skog började Skogsstyrelsen under 2015 att systematiskt avslå ansökningar om tillstånd för avverkning i fjällnära skog i stället för att skydda höga naturvärden. När myndigheten sedan utrett ärenden och föreslagit intrångsersättning stoppades all utbetalning innan skogsägare hunnit acceptera dessa erbjudanden.

Frångått gällande lagstiftning

Detta innebar enligt Norra Skog att man medvetet valde att frångå gällande lagstiftning och istället hänvisade skogsägare till att stämma staten i mark- och miljödomstolen, där Kammarkollegiet företrätt staten tillsammans med Skogsstyrelsen. Det är därför Norra Skogs uppfattning att båda myndigheter bör hållas ansvariga för agerandet vilket föranlett en JK-anmälan.

– För att förhindra att detta återupprepas och säkerställa att medborgare möts av myndigheter som agerar enligt grunderna för en god förvaltning, är det angeläget att JK genomför en granskning av hur Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet hanterat nämnda processer, säger Norra Skogs äganderättsjurist Ida Nyberg.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste