Minskande massavedslager

Skogsstyrelsens statistik över rundvirkes- och flislager visar på en generell nedgång vad gäller massavedslagren. Samtidigt är lagren av barrsågtimmer fortsatt över genomsnittet.

Skogsstyrelsens statistik över virkeslagrens utveckling visar att massavedslagren var 16 procent mindre i september i år jämfört med motsvarande period i fjol. Regionala skillnader finns. Foto: Björn Schubert

Vid Skogsstyrelsens senaste mätning den 30 september uppgick landets virkeslager till 7,8 miljoner kubikmeter fördelat på 2,7 miljoner kubikmeter timmer, 4,2 miljoner kubikmeter massaved och 0,9 miljoner kubikmeter flis.

För barrsågtimmer är det samma nivå som i somras men fyra procent mer än vid samma tidpunkt 2020. Dessutom är det sju procent mer än genomsnittet i september de senaste fem åren.

Massavedslagren var däremot 16 procent mindre jämfört med den 30 september 2020. Jämfört med genomsnittet vid samma tidpunkt de senaste fem åren var minskningen fem procent.

Lagren av massaflis var tio procent mindre än i september 2020 men samtidigt något över genomsnittsnivån för perioden den senaste fem åren.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste