Prisad forskning om biobaserade material

Gunilla Pettersson vid Mittuniversitetet i Sundsvall prisas tillsammans med sina kollegor vid forskningscentret FSCN för forskning kring hållbart nyttjande av naturresurser.

– Jag vill också passa på att tacka alla mina kollegor i vår forskargrupp samt industriföretagen och stiftelser som stöttar oss i vår forskning samt det stöd vi får från ledningen på Mittuniversitetet, säger Gunilla Pettersson, mottagagare av Swedbank- och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris 2021. Foto: Inger Axbrink, Mittuniversitetet.

Swedbank- och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris på 50 000 kronor går i år till Gunilla Pettersson vid Mittuniversitetets forskningsprogram Fiber Science and Communications Network (FSCN).

Stor potential

– Gunilla Petterssons forskning har stor utvecklingspotential och som forskare tror vi att hon kommer att kunna bidra med goda insatser för främjandet av vetenskaplig forskning och utveckling inom hållbart naturresursnyttjande, säger Johan Duvdahl, ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland i ett pressmeddelande.

Inom sitt forskningsområde jobbar Gunilla och hennes kollegor på FSCN med forskning som ska förbättra förutsättningarna att använda skogsfiberbaserade material för att ersätta plastmaterial. Dessutom forskar man kring hur utbytet från skog till fördig produkt kan ökas.

Stolt och glad

– Jag är oerhört stolt och glad över priset. Vi vet att vår forskning på FSCN har kommit långt och att den behövs med tanke på dom stora risker för klimatförändringar orsakade av ökande nettoutsläpp av koldioxid från förbränning av kol, olja och naturgas. I vår forskning tar vi fram biobaserade, våtstarka, återvinningsbara och komposterbara material baserade på svensk skog, vilken utgör en nettoupptagare av koldioxid (kolsänka). På detta sätt tänker jag också att vi kan hjälpa till att till viss del lösa problemen med de enorma mängder av plast som nu finns i våra hav, säger Gunilla.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste