SVT pekade ut skoglig doktor som lobbyist

I medierapporteringen kring Skogsstyrelsens generaldirektör och dennes skogsförvärv har också en påstådd mailkonversation med raderade mejl med en lobbyist för skogsindustrin lyfts. Men mannen som skickat mejl till Skogsstyrelsen är ingen lobbyist utan en pensionerad skoglig doktor vid SLU.

Det mejl som SVT visade upp i sin nyhetsrapportering kring Skogsstyrelsens Herman Sundqvist som bevis på kontakt med skogsnäringens lobbyister kom från den numera pensionerade skogliga doktorn och KSLA-medlemmen Jonas Jacobsson. Han är mycket kritisk till SVT:s agerande som han kallar otroligt missledande. Foto: Mostphotos

Det är Näringslivets Medieinstitut (NMI) som granskat rapporteringen om Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist som av flera mediekanaler anklagats för att ha mörkat och hemlighållit både skogsköp och kontakt med skogsindustrins lobbyister.

Mycket förvånad

Sundqvist har kallats till samtal av näringsminister Ibrahim Baylan rörande sina skogsköp som han menar inte skapar någon intressekonflikt med GD-tjänsten. När det gäller den påstådda kontakten med en lobbyist visar ny information från NMI att det mejl som SVT visat upp som bevis skickats av en man vid namn Jonas Jacobbsson, skoglig doktor vid SLU och medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Till NMI säger han att han blev mycket förvånad över att se sitt eget mail i Aktuellts nyhetssändning och att det dessutom kopplades till lobbyism. På en fråga om han är eller har varit lobbyist för skogsbranschen svarar han:

– Nej, det har jag inte. Jag gjorde en utredning åt branschorganisationen Skogsindustrierna om äganderättsfrågan när jag satt som sekreterare i KSLA:s projekt om äganderättsfrågor för fyra år sedan. För 15 år sedan gjorde jag även ett utredningsjobb om biobränslen och för 20 år sedan var jag anställd på Assi Domän.

Otroligt missledande

Bakgrunden till att Jacobsson mejlade Herman Sundqvist var SVT:s dokumentärserie ”Slaget om skogen” som han tittat på och där han upptäckte flera felaktigheter. Bland annat att man använt Skogsstyrelsens statistik på ett missvisande sätt.

– Jag skrev brevet till Skogsstyrelsen för att påpeka att ett antal faktauppgifter som programmet redovisade, och där Skogsstyrelsen angavs som källa, var fel. SVT har sedan rättat faktauppgifterna i enlighet med vad jag påpekade till Skogsstyrelsen. Alla borde vara nöjda och glada med det. Att sedan försöka koppla mitt diarieförda brev med påstådda skogslobbyister och insinuera att brevskrivaren, det vill säga jag, försökt få till en dold privat korrespondens med Herman Sundqvist är otroligt missledande, säger Jonas.

Ingen privat kommunikation

Han uppger också att någon sms-kontakt eller annan privat kommunikation, så som SVT påstått, inte ägt rum. Det dokument SVT visat upp är Jonas diarieförda mejl, som han inte förstår hur nyhetskanalen kan tolka som att det vore författat av en lobbyist.

Mejlets innehåll bygger enligt Jonas på ett föredrag han hållit på KSLA, och samma information ska ha skickats till SVT redan innan ”Slaget om skogen” började sändas.

– Jag anade att de skulle köra i diket, och erbjöd mig att hjälpa till med faktakoll. Något svar på detta erbjudande har jag aldrig fått. Jag skrev i mitt brev till Skogsstyrelsen att jag var förvånad hur öppet SVT vågat manipulera de uppgifter jag påpekade var fel, och när man nu efter att ha läst detta, fortsätter att konspiratoriskt klistrar ihop mitt mejl med någon slags dold agenda blir det rent parodiskt, säger Jonas.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera