Trots EU-godkännande – regeringen nobbar sänkt bränsleskatt

De höga energipriserna inom EU drabbar både privatpersoner och företag hårt, särskilt på landsbygden där bilen är det enda fungerande transportmedlet. Enligt tidningen Bulletin är EU-kommissionen positiv till sänkt bränsleskatt men den svenska regeringen vill inte genomföra en sådan åtgärd.

Sverige har i dag världens hgsta priser på bensin och diesel och en skattareduktion skulle innebära en minskad belastning på hushållens och företagens ekonomi, särskilt på landsbygden. Men det är ingen stödåtgärd som regeringen vill genomföra. Foto: Mostphotos

Kraftigt stigande elpriser och rekordhöga priser på bensin och diesel, som är de högsta i världen just nu och närmar sig 20 kronor litern med stormsteg, är den vardag svenskar i dag tvingas leva med. Bland annat till följd av energibristen som uppkommit efter pandemin.

Skulle påverka positivt

I en artikel på sin hemsida citerar tidningen Bulletin EU:s energikommissionär Kadri Simson som uttalade sig under en pressträff i Bryssel den 13 oktober där man presenterade en rad verktyg och åtgärder som ska göra situationen lättare för hushållen.

– EU:s regler gör det redan möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder och ge ekonomiskt stöd till utsatta hushåll i form av [energi]kuponger eller engångsutbetalningar, eller tillfälliga riktade skattesänkningar för dessa hushåll. Att sänka momsnivån, tariffer, punktskatter och avgifter på energi är också en möjlighet, så länge de inte understiger EU:s miniminivå. Det skulle påverka samtliga energikonsumenter” positivt, sade han.

Finns bättre sätt

Enligt Bulletin har Sverige näst efter Ungern unionens högsta momsnivå, en moms som läggs ovanpå de redan höga skatterna på bensin och diesel vilket ger en ”skatt på skatt-effekt”. Kommissionären Simson ska ha uttryckt sig positivt om en skattesänkning på drivmedel som ett bra verktyg för att minska belastningen på hushållens ekonomi, något som nobbas av energiminister Anders Ygeman.

”Regeringen utesluter inte fler åtgärder för att kompensera boenden i gles- och landsbygd. Vi tror dock att det finns bättre sätt att kompensera gles- och landsbygden än en generell sänkning av bensin- och dieselskatten,” uppger han i en skriftlig kommentar till tidningen.

EU-kommissionen räknar med att energipriserna kommer stabiliseras senast i april 2022, samtidigt som man fått aviseringar från ett flertal medlemsländer som vidtagit eller planerar att vidta kortsiktiga stödåtgärder.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera