Fortsatt ökat avverkningsintresse – utom i fjällnära skog

Anmälningarna och ansökningarna om föryngringsavverkning fortsätter öka jämfört med fjolåret enligt färska siffror från Skogsstyrelsen. I norra Norrland bidrog en kraftig minskning av ansökningar om avverkning av fjällnära skog till en minskning av arealen med 55 procent.

Arealen "normal" skog som anmälts och ansökts för avverkning fortsätter öka något jämfört med fjolåret, samtidigt som den fjällnära arealen minskat kraftigt. Foto: Björn Schubert

I september anmäldes och ansöktes det om föryngringsavverkning på 31 547 hektar vilket är nio procent mer än i september 2020. Motsvarande siffra för den fjällnära skogen var endast 505 hektar, vilket kan jämföras med 8 400 hektar i september i fjol.

Den totala siffran för både fjällnära och ”vanlig” skog som anmälts och ansökts för avverkning i september är 14 procent lägre än i fjol till följd av den kraftigt minskade fjällnära arealen.

Under januari till september i år har 206 045 hektar anmälts och ansökts för avverkning, en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2020. Under samma period minskade ansökan om avverkning i fjällnära skog med 26 procent jämfört med fjolåret.

Störst ökning syns allt jämnt i södra Sverige där arealen anmäld och ansökt skog i Götaland var 21 procent högre under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2020. För Svealand var ökningen sju procent.

Arealen ökade i 15 av 21 län där Halland återigen toppar listan med 73 procent större areal under januari till september 2021 jämfört med samma period 2020. Gävleborgs och Västerbottens län stod för de största minskningarna av arealen med 18 respektive 23 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste