Rädda virkesvärde i barkborregranar

Preliminära bedömningar efter sommarens barkborreangrepp visar på en fortsatt hög skadenivå med omkring fem miljoner kubikmeter dödad gran. Skogsstyrelsen ser allvarligt på att mycket angripen skog inte avverkats än.

Inom projektet "Stoppa borrarna" bedömer man att hälften av årets angripna granar ännu inte avverkats, vilket är allvarligt och riskerar att förstöra virkesvärden både nu och under kommande säsonger. Foto: Motsphotos

Skogsstyrelsens och skogsnäringens preliminära siffror visar på omkring 1,7 respektive tre miljoner kubikmeter angripen granskog i Götaland och Svealand.

Stora skador

– ­Vi kan konstatera att Sverige har ännu ett år med väldigt stora skador i skogarna efter angrepp från granbarkborrar, vilket innebär miljardförluster för drabbade skogsägare, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

De angripna granarna urskiljer sig från det övriga beståndet genom sina rostbruna barr, och enligt Skogsstyrelsen har man särskilt i Svealand kunnat se stora områden med sådana granar längs vägarna under sensommaren. Det betyder att en stor del av de angripna granara inte har avverkats vilket kan ha allvarliga konsekvenser inför kommande säsong.

Svårt att hinna

– Vi gör bedömningen att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är att avverka träden medan angreppen är färska. Problemet är att det är svårt att hinna med, säger Tomas Blom, skogsförvaltningschef på BillerudKorsnäs.

Minskar över tid

Avverkningen av barkborreträd skiljer sig åt mycket mellan olika län, därför kommer Skogsstyrelsen nu tillsammans med övriga aktörer inom ”Stoppa borrarna” se över orsakerna bakom den i många fall bristfälliga hanteringen av skadad produktionsskog.

– De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Kerstin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste