”Nu måste regeringen agera”

Under året har bränslekostnaderna enligt LRF ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis och efter årsskiftet väntas de stiga ännu mer på grund av reduktionsplikten.
– Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRF:s Förbundsordförande Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Efter årsskiftet väntas priserna på diesel öka ytterligare på grund av den ökade reduktionsplikten. Foto: Thinkstock

Enligt LRF har Sverige Europas i särklass högsta dieselpriser. Något som förbundet anser slår hårt mot det svenska lantbruket.

– Vi lever på en marknad där vi konkurrerar med våra kollegor i framför allt EU. Att vi har de högsta omkostnaderna påverkar vår konkurrenskraft negativt eftersom lantbrukarna själva står för hela den ökade kostnaden, säger Palle.

Flera faktorer

Att priserna på diesel ökar så snabbt i Sverige, beror enligt LRF dels på världsmarknadspriserna och dels på att vi redan har en hög energiskatt på diesel jämfört med andra länder inom EU. Men efter årsskiftet kommer även reduktionsplikten öka ytterligare, från 26 procent till 30,5 procent. Något som kommer få dieselpriset att stiga ytterligare.

– När nu de politiska styrmedlen kommer ovanpå en kraftig höjning av marknadspriset blir situationen omöjlig att hantera. När staten och politiken går fortare fram än omvärlden så måste politiken säkerställa konkurrenskraften och säkra produktionen av både biobränslen och livsmedel.

LRF lyfter att Jordbruksverket i sin årsrapport för 2020 konstaterade att lönsamheten i jordbruket måste förbättras om livsmedelsstrategins huvudmål om ökad livsmedelsproduktion ska kunna nås. Men enligt LRF blir de ökade bränslepriserna, tillsammans med stigande importpriserna för insatsvaror, något som i stället tynger lantbruket ekonomiskt.

– Det är en förlust för klimatet om vi slår ut svensk livsmedelsproduktion och i stället importerar produkter med större klimatpåverkan.

Inhemskt biodrivmedel

Varje år förbrukar det svenska lantbruket 250 miljoner liter diesel. Under 2021 har dieselpriset ökat med tre kronor, vilket enligt LRF motsvarar 750 miljoner i kostnadsökning för det svenska lantbruket. Palle Borgström anser mer borde göras för att driva på den inhemska produktionen av biodrivmedel.

– Vi har under lång tid arbetat för en fossilfri framtid inom svenskt lantbruk och att skapa en livskraftig inhemsk produktion av biodrivmedel. Vi har råvarorna och viljan, men det krävs politiska beslut och det börjar bli bråttom nu. Det behövs ett riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. Vidare krävs att regeringen återkommer med förslag baserat på utredningen om fossiloberoende jordbruk för att säkerställa att klimatomställningen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste