Skarpt läge för Skogsskadecentrum

När man nu fått en organisation på plats kan det nybildade Skogsskadecentrum starta sin verksamhet. Satsningen går ut på att Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska bilda ett nationellt centrum för skogsskador där olika kompetenser samlas.

SLU Skogsskadecentrum är nu "up and running", och deltar redan i ett flertal projekt kring både barkborreangrepp och multiskadad ungskog. Foto: Skogsstyrelsen

Förebygga, bevaka och bekämpa skogsskador, det är målen för det nya Skogsskadecentret som regeringen satsat 30 miljoner kronor på i år. I takt med att klimatförändringarna skapar större och nya utmaningar för skogsbruket och den biologiska mångfalden blir centret en viktig aktör i skogssverige där man samlar kompetens inom allt från skogsbränder till insektsangrepp och stormar.

En avgörande roll

– Det är mycket glädjande att Skogskadecentrum nu har fått organisationen på plats och har påbörjat sina aktiviteter. Jag är övertygad om att skogsskadecentrum kommer spela en avgörande roll för hanteringen av skogsskador och ge Sverige förbättrade möjligheterna att förebygga framtida skador på våra skogar, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Skogsskadecentret är ett samverkansprogram där många av samhällets relevanta aktörer deltar, och enligt regeringen kommer fler aktörer kontaktas och involveras framöver. Trots att man knappt hunnit börja med verksamheten har SLU:s skogsskadecentrum redan medverkat i ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer.

Nya övervakningsinsatser

En av de absolut viktigaste och mest akuta frågorna som centret jobbar med är att bidra till underlag för att motverka utbrott av granbarkborre i södra Sverige, samt att motverka multiskador på tallungskog i norr.

I samarbete med skogsnäringen och berörda myndigheter håller man nu på att bilda en forskarskola för doktorander, och flera olika nya övervakningsinsatser är under utvärdering. En av dessa är så kallade sporfällor för svampar.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste