Europeiska skogsägare kräver nationell förvaltning

Representanter för skogsägarorganisationer i 17 EU-länder har tillsammans med sex europeiska branschorganisationer antagit den så kallade ”Wien deklaration”. Med denna principdeklaration kräver parterna att skogsförvaltningen ska förbli en nationell angelägenhet.

Skogsägarorganisationer från 17 EU-länder och sex europeiska branschorganisationer kräver att medlemsländernas skogar ska förvaltas nationellt. Därför har man antagit principdeklarationen "Wien deklaration". Foto: Mostphotos 

Vid en konferens i Wien den 4 oktober som arrangerades av österrikiska skogsorganisationer undertecknades ”Wien deklaration” av ett stort antal europeiska skogsägar- och branschorganisationer som samtidigt riktade skarp kritik mot EU:s skogsstrategi.

En bred enighet

– Det finns en bred enighet om att EU:s skogsstrategi måste fokusera på ett hållbart brukande av skogen. Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att komma bort från fossila råvaror och energikällor, säger Anders Grahn, generalsekreterare för Sveriges Jordägareförbund i ett pressmeddelande.

Skogsägarorganisationerna menar att strategin i hög utsträckning helt ignorerat 16 miljoner privata skogsägares behov och förväntningar samtidigt som balansen mellan produktion och miljöhänsyn förvridits i strategin mot ett allt för ensidigt miljöfokus. Ekonomiska aspekter, markägares rättigheter och deras insatser för miljön beaktas i allt för liten grad.

Om kommissionens förslag genomförs menar skogsägarorganisationerna att den långsiktiga lönsamheten i att bruka skogen hotas och försvagas ytterligare.

Avtal ska hållas

För att kunna förvalta den mångfald med helt olika förutsättningar som finns i medlemsländernas skogar så måste förvaltningen regleras på nationell och regional nivå. Något som man menar länge varit ett välkänt faktum och även fastslaget i EU:s grundfördrag, men som EU-kommissionen nu bryter mot med den nya skogsstrategin.

– Skogen och skogsbruket i Europa ser väldigt olika ut. Det fungerar inte med samma lagstiftning för allt skogsbruk över hela kontinenten på grund av ländernas olika förutsättningar och traditioner för att förvalta skogen. Det finns därför goda skäl till varför EU inte har getts befogenhet att styra över medlemsländernas skogsbruk. Skogspolitiken är enligt EU:s grundfördrag nationell och avtal ska hållas. Detta lyftes fram väldigt tydligt på konferensen” säger Anders.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera