Taxonomin kommer missgynna Sverige

Att försöken att stoppa EU:s taxonomi misslyckats är djupt beklagligt. Risken är att svenskt klimatarbete och konkurrenskraft hämmas. Att svenska politiker valt att stödja förslaget är förvånansvärt om inte rent ut sagt oförståeligt.

Moderaterna har varit medvetna om riskerna med den nya taxonomin från början. Vi var ensamma att rösta emot förslaget redan 2019 och har vid varenda givet tillfälle tagit chansen att försöka förbättra det. När inte det gett effekt har vi försökt stoppa förslaget.

Missat sista chansen

Den här gången gick det inte hela vägen, utan vi kommer att få ett regelverk på plats som särskilt missgynnar svensk ekonomi och svenskt klimatarbete i allmänhet och svenskt skogsbruk i synnerhet. När Europaparlamentet nu försuttit sin sista chans att stoppa EU-kommissionens förslag till tekniska kriterier är det lämpligt att reflektera över hur utgången hade kunnat bli bättre, inte minst för skogsbrukets del.

Den grundläggande tanken med taxonomin, att göra det tydligt vad som faktiskt är hållbart och därmed locka mer kapital, är en god tanke. Men det har under hela processen funnits farhågor om vad detta skulle innebära i verkligheten.

Moderaterna varnade för att en politisk process skulle leda till godtycklighet i definitioner, i stället för vetenskap och principen om teknikneutralitet. Vi menade att det skulle hota skogsbruket, inte minst då det svenska skogsbruket ofta hamnar i skottgluggen i Europaparlamentet.

Den totala klimatnyttan

Det är uppenbart att de tekniska kriterierna inte tar hänsyn till den praxis vi i Sverige har för ett hållbart skogsbruk. Det rimliga hade varit om EU-kommissionen tog hänsyn till skogsbrukets totala klimatnytta, till exempel genom att ersätta fossila produkter. I stället måste skogsbrukare, även förhållandevis små, bevisa att de faktiskt skapar klimatnytta. Väldigt länge var det till och med osäkert om skogen över huvud taget skulle kunna klassas som hållbar. Efter idogt arbete från Moderaterna såg vi till att så blev fallet, men kraven är fortfarande alldeles för hårda, särskilt i förhållande till andra energikällor.

Det här borde bli en lärdom för svenskt engagemang i EU. Att skogen särbehandlas beror till stor del på att den svenska regeringen varit helt tyst i arbetet med taxonomin. Det var först efter att Moderaterna tillsammans med andra partier faktiskt tvingade regeringen att agera som saker började hända. I bästa fall var Socialdemokraterna och Miljöpartiet bara illa informerade, i värsta fall brydde de sig helt enkelt inte.

Svenska intressen hotas

Misstanken om det senare förstärks ytterligare av att såväl MP röstade för taxonomin i Europaparlamentet och bara en socialdemokrat hade integriteten att markera genom att rösta emot. MP har helt och hållet slutat stå upp för svenskt skogsbruk, och i stället anslutit sig till sina systerpartier som gör allt för att bestämma över svensk skog från Bryssel. Men att S nu ansluter sig till samma linje förvånar, för att uttrycka sig milt.

Sverige behöver företrädare i både regeringen och i Europaparlamentet som säger ifrån när svenska intressen hotas. Att förbli tyst och hoppas att stormen blåser över vinner ingen på, särskilt inte vår ekonomi eller vårt klimatarbete. Det behöver andra svenska partier också inse.

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M)

Artikeln publicerades onsdag den 06 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste