Enklare uppföljning av hyggesfritt med ny definition

Skogsstyrelsen väljer nu att skapa en ny definition av begreppet hyggesfritt skogsbruk. Något som ska förenkla dialogen inom skogssektorn samt uppföljningen av hyggesfria åtgärder.

Att det inte finns några hyggen betyder inte per automatik att det handlar om hyggesfritt skogsbruk. Enligt Skogsstyrelsens nya definition finns vissa kriterier och skogsägaren ska också ha ett långsiktigt mål om att bruka skogen hyggesfritt. Foto: Mostphotos

I 16 år har Skogsstyrelsen nu haft uppdraget från regeringen att jobba för en ökad informationsspridning och kunskapsinhämtning kring hyggesfritt skogsbruk, men den otydliga definitionen av begreppet har varit ett problem.

Skilda uppfattningar

– Skilda uppfattningar om vad som menas med hyggesfritt skogsbruk har gjort det svårt att föra dialog inom skogssektorn. En ny tydlig definition är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag från regeringen på ett bra sätt, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Att i skogsdebatten föra en dialog kring hyggesfritt har enligt myndigheten också varit svårt med en bristfällig definition av begreppet hyggesfritt skogsbruk, samtidigt som omfattningen av skogsbruksmetoden i Sverige varit svår att följa upp.

Den nya definitionen som Skogsstyrelsen nu tagit fram i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har varit ute på remiss under våren och lyder:

”Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.”

Långsiktigt brukande

Ytterligare begrepp konkretiseras i stödtexter. Exempelvis att det ska finnas minst tio meter höga träd på marken, hur tät skogen måste vara samt hur stora luckor maximalt får vara i en hyggesfri skog.

– Språkligt sett kan man tycka att så länge det inte uppstår några hyggen är det hyggesfritt skogsbruk, men som framgår av definitionen behöver det dessutom alltid finnas stora träd på marken. Det ska också finnas en intention från skogsägaren att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt, säger Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen.

Ska göras årligen

Utifrån den preliminära definitionen från våren 2021 har Skogsstyrelsen samlat in statistik om hyggesfritt skogsbruk i Sverige som redovisades tidigare i höstas.

– Resultatet visar att hyggesfritt skogsbruk tillämpades på 644 000 hektar under 2020. Det var första gången som statistiken samlades in för både stor- och småskaligt skogsbruk. Vi strävar efter att detta ska göras årligen, säger Sebastian Constantino, statistiker på Skogsstyrelsen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste