LRF kritiserar vargjakten – felaktigt fokus

När tilldelningen inför vinterns licensjakt på varg nu presenterat har många kritiska röster höjts som varnar för att jakten inte kommer ha någon minskande effekt på vargstammen utan snarare tvärtom. LRF:s Palle Borgström menar att länsstyrelserna återigen fokuserat på vargen och inte på landsbygdsborna.

LRF:s förbundsordförande Palle Borgström menar att det är dags för Sveriges politiker att återta initiativet, för att genomföra riksdagens beslut om rovdjursförvaltning från 2013. Foto: Madeleine Rapp

I det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet som sträcker sig från Värmland i söder till Jämtland i norr har länsstyrelserna nu beslutat om en tilldelning på totalt 33 vargar till vinterns licensjakt. Alldeles för lite för att minska antalet i dessa vargtäta områden menar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Vargen i fokus

– Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Värmland skriver så här i sitt beslut om vargjakten:

” Det största problemet inom vargförvaltningen i Sverige är just det minskande förtroendet för förvaltningen, ökande socioekonomiska konsekvenser med en tätare och större vargstam, samt försvårade förutsättningar för tamdjurshållning. Dessa problem har lett till en minskad acceptans för vargen som art och problem med illegal jakt (von Essen 2016). En ökad acceptans för vargförvaltningen och en minskad acceptans för illegal jakt är enligt Länsstyrelsens bedömning en förutsättning för att bibehålla vargens gynnsamma bevarandestatus.”

Tål mer jakt

Palle Borgström kommenterar skrivelsen i pressmeddelandet.

– Så sant som det är sagt! LRF måste därför ställa frågan – varför då inte ta beslut som motverkar denna negativa utveckling? Vargstammen tål mer jakt, och det finns ingen lag och inga EU-regler som tvingar oss att ha många fler vargar än det som Naturvårdsverket har rapporterat till EU-kommissionen som miniminivå, 300 vargar i landet, säger han.

Återta initiativet

Forskning från Göteborgs universitet som nyligen presenterats pekar på de negativa psykosociala och socioekonomiska faktorerna som en växande vargstam skapar bland landsbygdsbefolkningen. Något som leder till oro, stress ökad ekonomisk press och minskad framtidstro hos djurhållande företagare.

– Till vilken nytta? Vargen blir hatad, tamdjur och människor lider och polariseringen i frågan ökar. Länsstyrelserna lär inte ändra sina beslut. Vi ser ingen annan väg än att Sveriges politiker tar tillbaka initiativet och ser till att riksdagens beslut om rovdjursförvaltning 2013 genomförs. Nu genomförs något helt annat, säger Palle Borgström.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste