Lövträd i fokus för Södras forskningsstiftelse

Sedan 1995 har Södras forskningsstiftelse delat ut 245 miljoner kronor till 200 olika projekt. I årets utlysning önskar man se ansökningar som berör hela eller delar av värdekedjan kring vad man kallar prioriterade lövträd.

Årets utlysning ur Södras forskningsstiftelse pågår fram till den 1 november, och vid stiftelsens styrelsemöte den 29 november bestäms vilka sökande som beviljas medel. I år ligger fokus på värdekedjan kring lövträd. Foto: Björn Schubert

Lövträden får en allt viktigare roll i det sydsvenska skogsbruket, något som Södras forskningsstiftelse i år tar fasta på i sin utlysning som pågår fram till den 1 november. Ansökningar kring hela eller delar av värdekedjan kring björk, ek, bok, al och asp prioriteras.

– Lövträdens andel ökar i de sydsvenska skogarna, men för skogsägarna kommer i dag en mindre del av intäkterna från dessa trädslag. Därför måste krafttag tas för att skapa nya högvärdiga produkter för att öka betalkraften för våra viktigaste lövträdsarter, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse i ett pressmeddelande. 

Lövträden som ökar i antal och som i dag utgör omkring 24 procent av Götalands virkesförråd är enligt Södra viktiga bland annat för riskspridningen i skogsbruket, ekonomin, biodiversiteten och motståndskraften. Medel ur utlysningen kan till exempel gå till projekt som handlar om nya typer av lösningar inom det industriella träbyggandet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste