Tillväxtmodeller behöver anpassas till mer ljus

Enligt Martin Goude, nybliven skoglig doktor vid SLU, är det ljuset och inte åldern som ligger till grund för trädens tillväxt. I ett varmare klimat med fler soltimmar behöver därför tillväxtmodeller för skog anpassas.

Arean, det vill säga mängden av löv respektive barr hos träd är avgörande för hur dessa kan ta tillvara på solljus. I sin doktorsavhandling har den nyblivne skogliga doktorn vid SLU, Martin Goude, tittat på hur denna och andra faktorer kan tas med i berkäningen för förbättrade tillväxtmodeller i ett varmare klimat. Foto: Mostphotos

Ett varmare klimat förändrar förutsättningarna för trädens tillväxt, genom en längre växtsäsong, mer solljus och kanske mer torka.

Olika scenarier

– Vi behöver bättre tillväxtmodeller för att förutspå skogens utveckling. Därigenom blir det lättare att planera skogsskötseln och anpassa trädslagsvalet efter framtida förutsättningar, säger Martin i ett nyhetsbrev från SLU.

Genom att kombinera tusentals provyteresultat med historiska data om klimatet, där temperaturer, soltimmar och vattenbalanser vägts samman, har Martin fått fram förutsättningarna för tillväxt.

– Det är inte åldern som ger tillväxten utan trädens förmåga att tillgodogöra sig solljuset. Den här ”hybridmodellen” ger en bild av skogens tillväxt i hela landet under olika scenarier för klimatet. En högre temperatur har positiva effekter i norr, både genom att tillväxtsäsongen blir längre och genom optimala förhållanden under sommaren, säger han.

Modellen fungerar

I Hybridmodellen som Martin Goude tagit fram visas tillväxten för gran vid två graders varmare klimat. Blått är negativt och gult till rött gradvis ökad tillväxt. Ökad nederbörd skulle ge en genomgående positv effekt. Foto: SLU

I södra Sverige, som redan i dag har problem med torka och barkborreangrepp, kan ett varmare, torrare klimat få negativa konsekvenser då man inte får samma nytta av en längre tillväxtsäsong.

– Resultaten är i linje med tidigare antaganden, vilket är bra. Det visar att modellen fungerar. Dessutom behöver vi fler och enklare verktyg för att göra säkrare och mer lokala prognoser, säger Martin.

Trädens blad respektive barrarea har en avgörande betydelse då det är genom dessa som träden fångar upp ljuset. Enligt Martin har en gran som växer i en bra jordmån och som har en barrarea på 100 kvadratmeter dubbelt så hög tillväxt som ett träd med bara 50 kvadratmeter barr.

Det hela kan översättas i ett så kallat Löv-Area-Index (LAI). På bra marker där granen kan skjuta många barr kan LAI vara 12, medan det kan vara 5 på sämre jordar där granen har färre barr.

En viktig pusselbit

Det Martin gjort inom ramen för sin forskning är att utveckla metoder för beräkning av bladarean, som är enklare att beräkna än arean på barr. Efter intensivt arbete har han kunnat beräkna arean på tall- och granbarr från ett tiotal platser i hela landet. Ett första steg i analys av lövarean via foton.

– Eftersom jag hade de exakta värdena för tall och gran kunde göra en formel som analyserar bilder tagna mot himmeln med en extrem vidvinkel berättar Martin. Bildanalysen kan utvecklas vidare och även användas på foton från luften, men vi behöver mer grundläggande beräkningar för fler trädslag, blandskogar och olikåldriga bestånd.

Efter att ha fått dessa bitar på plats finns nu möjligheterna att göra bättre framtidsprognoser.

– Eftersom vi inte vet hur klimatet förändras är det bra att kunna förutse framtiden genom flera olika modeller. Egenskaper kopplade till trädens upptag av ljus är en viktig pusselbit. Tillsammans med andra fakta är det ett bra verktyg för att förutse framtiden och därmed kunna anpassa skogsbruket till nya förutsättningar, säger Martin.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste