800 000 kronor utlyses till ekprojekt

Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande utlyser nu 800 000 kronor för projekt som främjar ekskogsbruk. Utlysningen är stiftelsens sjunde hittills och medel kan sökas av både forskare och privatpersoner.

Nu i september utlyser Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande 800 000 kronor för projekt kring ekskog. Foto: Thinkstock

Stiftelsen grundades 2012 av jägmästaren Erik Stenström. Det donerade kapitalet uppgår i dag till omkring 18 miljoner kronor efter en donation på 10 miljoner kronor. Pengarna ger stiftelsen möjlighet att utlysa medel till projekt som ska gynna ekskogsbruket.

Hög virkesproduktion

I ett pressmeddelande skriver stiftelsen att Projekt av tillämpad karaktär prioriteras, och att man tillägnar skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk samt kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog särskild uppmärksamhet.

Angelägna projekt

I december kommer stiftelsens styrelse att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd.

– Den generösa donationen på 10 miljoner kronor var mycket välkommen. Stiftelsens profil gör att vi nu kan stötta angelägna projekt som har haft svårt att hitta tydliga finansiärer tidigare säger stiftelsens ordförande Thomas Thörnqvist.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste