Säkerhetsrutor brister – hjälp till att förstå varför

I en gemensam kampanj går nu Skogforsk och skogsbranschen i Sverige, Norge och Finland ut för att hitta orsaken bakom säkerhetsrutor i skogsmaskiner som brister av oklara skäl. Rutorna är ett viktigt skyddsnät för maskinförarna och bristfälliga rutor kan leda till allvarliga olyckor.

Hur säkra är skogsmaskiners säkerhetsrutor egentligen? Skogforsk undersöker nu tillsammansm med nordiska kollegor varför säkerhetsrutor brister under oklara omstäningheter och ber branschen om hjälp. Foto: Komatsu Forest

” Skogsmaskiners säkerhetsrutor kan brista i situationer där de normalt förväntas hålla.” skriver Skogforsk på sin hemsida.

Större möjligheter

För att försöka bringa klarhet i varför detta sker har Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG), som leds av Skogfrosk, initierat en enkätundersökning där också finska och norska samarbetspartners bidrar.

Genom att samla information om ifall skogsmaskinsägare- eller förare bytt säkerhetsruta, vilken maskin den satt i och vad som är anledningen bakom hoppas man kunna komma ett steg närmare en lösning.

– Eftersom enkäten går ut även i Finland och Norge ger det oss betydligt störrre möjligheter att ta reda på vad som ligger bakom problemen med säkerhetsrutor, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk och den som leder projektet.

Väldigt angelägna

Han uppmanar maskinägare och maskinförare att ta sig tid att fylla i enkäten för att bidra med information.

– Allvarliga olyckor har inträffat och även flera allvarliga tillbud. Vi är väldigt angelägna om att komma till rätta med det här, säger Rolf.

TSG har under en längre tid engagerat sig i frågor om säkerhetsrutor, och har även tagit fram en informationsfolder som finns på Skogforsks hemsida.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste