Smart travmätning godkänd för flera sortiment

Biometrias AI-stödda travmätning ASTA är nu godkänd för skarp mätning av barr- och lövmassaved samt talltimmer. Systemet använder artificiell intelligens för att kombinera data från skogsmaskiner och fordonsvågar.

Biometrias AI-stödda travmätning ASTA är nu typgodkänt och redo att användas i skarpt läge. Inom kort siktar Biometria på helautomatisk mätning med det nya systemet. Foto: Jonas Clefström

Biometrias system ASTA är en satsning som på sikt ska sänka kostnaderna för virkesmätningen, samtidigt som kvalitén på mätningen inte ska påverkar negativt.

Ett viktigt mål

– Det har varit ett viktigt mål att hitta ett sätt att återanvända information som fångats tidigare i värdekedjan. Skogsmaskinens information om bland annat det avverkade sortimentets medeldiameter och medellängd görs tillgängligt för AI-lösningen vid mätningstillfället när virket når industrin, säger Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs i ett pressmeddelande.

ASTA implementerades i Biometrias system i mars och har körts parallellt med den vanliga mätningen för utvärdering. Modellen har visat sig prestera lika bra och i vissa fall till och med något bättre än de fysiska virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av volym. ASTA har nu typgodkänts av VMK (Virkesmätningskontroll) och kan därmed användas skarpt.

Lovande resultat

– ASTA är i ett första steg godkänd för barrmassaved, lövmassaved och tallsågtimmer. Men resultaten ser lovande ut även för gransågtimmer och granmassaved. Med ASTA kan vi hjälpa våra kunder att sänka kostnaderna för virkesmätning, säger Tanja.

ASTA bygger på en tidigare AI-lösning som under fjolåret implementerades i biometrias system för att mäta virkestravar i bilder. Ett första steg till halvautomatiserad virkesmätning vid fjärrmätningsanläggningarna. Den nya lösningen har utvecklats i samarbete med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft.

Helautomatisk mätning

– Som innovativ partner arbetar Forefront tillsammans med Biometria i ett virtuellt team för att utveckla AI-modeller. Vi bistår med teknisk kompetens till Biometrias verksamhetskunskap. I denna leverans har vi använt oss av det neurala nätverk för bildanalys som vi tidigare tagit fram och kombinerat det med fler egenskaper hos traven. Med denna input har vi utvecklat och tränat ett ytterligare neuralt nätverk i syfte att bestämma travens volym, säger Linda Åstrand chef för affärsenheten Mitt på Forefront.

De kommande veckorna kommer ASTA köras skarpt på de första mottagningsplatserna, något som kommer övervakas av Biometrias fjärrmätare som också ska godkänna mätningarna. På sikt är dock ambitionen att gå över till helautomatisk mätning.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste