Nytt partnerskap för förnybart i tanken

Tillsammans startar nu SCA och St1 ett gemensamt bolag för att satsa på skogsbaserat biodrivmedel. Investeringen på totalt 2,5 miljarder kronor innefattar också uppstarten av ett nytt bioraffinaderi.

SCA och St1 startar nu det gemensamma bolaget St1 Gothenburg Biorefinery för produktion av biodrivmedel baserat på tallolja. En investering som beräknas uppgå till 2,5 miljarder kronor. Foto: Torbjörn Bergkvist

SCA är den senaste i raden av skogsindustriföretag som ger sig in i biodrivmedelsbranschen. Detta gör man i samarbete med St1, och företagen kommer äga 50 procent var av det nystartade gemensamma bolaget St1 Gothenburg Biorefinery i vilket SCA investerar omkring 600 miljoner kronor.

Ett nyckelelement

Det är också SCA som ska stå för leveransen av tallolja till det nya bioraffinaderiet som beräknas vara i drift under andra kvartalet 2023, och som ska ha en produktionskapacitet på 200 000 ton flytande biobränsle per år.

– Partnerskapet med SCA är ett nyckelelement i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkerställer tillgången till råvara för att möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Henrikki Talvitie, CEO för St1 Nordic Oy i ett pressmeddelande.

Talloljan som SCA står för kommer från tre av företagets massabruk där den är en biprodukt vid tillverkningen av termokemisk massa. Raffinaderiet ska enligt St1 vara flexibelt och kunna skifta mellan en optimerad produktion av förnybar HVO-diesel och biojetbränsle.

Verksamma i förädlingen

– I linje med den långsiktiga strategi vi kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror. Vi kommer att fortsätta ta tillvara affärsmöjligheterna i de förnybara biprodukterna från våra skogar och industrier för att ytterligare utveckla vår värdekedja och för att bidra till EU:s ambitiösa klimatstrategi, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef i SCA.

Det nya samarbetet innebär samtidigt att St1 också blir delägare med 50 procent i SCA Östrand biorefinery, där SCA nyligen fått miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel per år baserat på svartlut. En annan biprodukt i massatillverkningen. Tillståndet gäller dessutom biodrivmedel baserade på fast biomassa som exempelvis sågspån och bark.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste