Fördubblad röjning jämfört med 90-talet

Skogsstyrelsens statistik visar att röjningsarealen under 2020 uppgick till 497 000 hektar, och att röjningen blivit dubbelt så stor under 2000-talet som i slutet av 1990-talet. För första gången har man också undersökt hur stor areal skog som sköts med hyggesfria metoder.

497 000, alltså närmare en halv miljon hektar, röjdes under 2020. Enligt Skogsstyrelsen är det en fördubbling jämfört med röjningsarealen i slutet av 1990-talet. Foto: Motsphotos 

Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen råder det fortsatt hög aktivitet i det svenska skogsbruket, där röjningen står för den största delen med närmare en halv miljon hektar under 2020. Samtidigt utfördes markberedning, gödsling, sådd och plantering på 466 000 hektar, en yta motsvarande hela svenska kyrkans skogsinnehav.

Många med skogsbruksplan

Av denna areal skedde skogsodling, alltså plantering och sådd på närmare hälften med lite drygt 218 000 hektar där plantering stod för merparten. Den markberedda arealen uppgick till 206 000 hektar och den gödslade arealen till 42 000 hektar.

Mest röjdes det i Götaland, där arealen uppgick till 202 000 hektar. Motsvarande areal för Svealand och södra respektive norra Norrland låg på 102 000, 110 000 och 82 000 hektar. Norra Norrland stod samtidigt för den största arealen markberedning med omkring 58 000 hektar och minst markbereddes det i Svealand med runt 47 000 hektar.

Att hålla sig ajour med skogstillståndet på sin fastighet är lika viktigt oavsett om man är stor eller lite skogsägare, och statistiken visar att 82 procent av den produktiva skogsmarken hade en aktuell skogsbruksplan. För enskilda skogsägare ligger andelen på 68 procent.

Hyggesfritt undersöktes

För första gången har Skogsstyrelsen också gått ut med en bred undersökning kring det hyggesfria skogsbruket bland både små och stora skogsägare. Hyggesfritt skogsbruk definierades i undersökningen som skogsmark med produktionsmål där skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår större kala ytor. I undersökningen exemplifierades de hyggesfria metoderna med olika former av blädning, plockhuggning, luckhuggning och överhållen skärm. 

Resultatet visar att det år 2020 bedrevs hyggesfritt skogsbruk på 644 000 hektar.  Skattningen har en felmarginal (95% konfidensintervall, beskrivs nedan) från 534 000 hektar till 754 000 hektar och arealen omfattar inte skog i klasserna NS och NO samt impediment och mark inom frivilliga avsättningar.

Skogsstyrelsen uppger att man kommer fortsätta samla in uppgifter om det hyggesfria skogsbruket på årlig basis och att det kan komma att ske vissa förändringar i metodik och klassning då det är en ny insamling.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste