Fortsatt mer avverkningar än i fjol

Den totala arealen skog som anmälts och ansökts om föryngringsavverkning hittills i år är fortsatt större än under fjolåret. Under augusti månad var arealen dock på samma nivå som augusti 2020.

Under januari till augusti 2021 har 173 993 hektar anmälts- och ansökts för föryngringsavverkning. Det är åtta procent mer än under samma period 2020. Foto: Björn Schubert

Skogsstyrelsens statistik visar att arealen i anmälningar och ansökningar om föryngringsavverkning av skog fortfarande ligger över fjolårets nivåer efter årets första åtta månader, då totalt 173 993 hektar omfattas av ansökningar och anmälningar. Det är åtta procent mer än under motsvarande period 2020.

Götaland i topp

Samtidigt ligger anmälningarna och ansökningarna för avverkning i fjällnära skog på 7 469 hektar vilket är 223 procent mer än under januari till augusti 2020.

Ökningen av arealen anmäld och ansökt skog skiljer sig mycket åt mellan de olika landsdelarna, där Götaland står för den största ökningen med 24 procent. I Svealand ökade arealen med sex procent och i norra Norrland med 5 procent. Södra Norrland är det område där man registrerat en minskad areal med två procent jämfört med årets första åtta månader under 2020.

På länsnivå

På länsnivå ökade arealen i 15 av 21 län där Halland stod för en 81 procentig ökning. Även i andra sydsvenska län som Blekinge, Skåne och Jönköpings län tillsammans med Stockholms län ökade arealen med mellan 26 och 48 procent. I Örebro och Gävleborgs län minskade däremot arealen med nio respektive 16 procent jämfört med fjolåret.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste