Fortsatt mer avverkningar än i fjol

Den totala arealen skog som anmälts och ansökts om föryngringsavverkning hittills i år är fortsatt större än under fjolåret. Under augusti månad var arealen dock på samma nivå som augusti 2020.

Under januari till augusti 2021 har 173 993 hektar anmälts- och ansökts för föryngringsavverkning. Det är åtta procent mer än under samma period 2020. Foto: Björn Schubert

Skogsstyrelsens statistik visar att arealen i anmälningar och ansökningar om föryngringsavverkning av skog fortfarande ligger över fjolårets nivåer efter årets första åtta månader, då totalt 173 993 hektar omfattas av ansökningar och anmälningar. Det är åtta procent mer än under motsvarande period 2020.

Götaland i topp

Samtidigt ligger anmälningarna och ansökningarna för avverkning i fjällnära skog på 7 469 hektar vilket är 223 procent mer än under januari till augusti 2020.

Ökningen av arealen anmäld och ansökt skog skiljer sig mycket åt mellan de olika landsdelarna, där Götaland står för den största ökningen med 24 procent. I Svealand ökade arealen med sex procent och i norra Norrland med 5 procent. Södra Norrland är det område där man registrerat en minskad areal med två procent jämfört med årets första åtta månader under 2020.

På länsnivå

På länsnivå ökade arealen i 15 av 21 län där Halland stod för en 81 procentig ökning. Även i andra sydsvenska län som Blekinge, Skåne och Jönköpings län tillsammans med Stockholms län ökade arealen med mellan 26 och 48 procent. I Örebro och Gävleborgs län minskade däremot arealen med nio respektive 16 procent jämfört med fjolåret.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera