Kravet – ökad vargjakt redan i vinter

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägarförbundet är eniga om att den svenska vargstammen måste reduceras kraftigt genom jakt, och det redan i vinter. Den senaste tiden har ett flertal angrepp på får och jakthundar förstärkt bilden av en ohållbar vargstam.

LRF och Svenska Jägarförbundet kräver en kraftig reducering av den svenska vargstammen som är omkring 100 djur större än den beslutade nationella miniminivån, och som man menar innebär en oacceptabel belastning för lantbrukare och landsbygdsbor. Foto: Thinkstock

Lantbrukare, jägare och andra boende på landsbygden drabbas enligt LRF hårt av en den växande vargstammen, samtidigt som en stor vargstam också kan skapa en krock mellan de inhemska och EU-gemensamma förvaltningsmålen.

Riskerar högre lägstanivå

Något som Svenska Jägarförbundet lyfter i den kampanj för en minskad vargstam som man bedriver sedan ett par veckor. Sverige riskerar enligt förbundet att hamna i en situation där EU får en övergripande bestämmanderätt kring antalet vargar och att man då inte kommer kunna reducera den svenska vargstammen till den av riksdagen beslutade miniminivån.  

– Bara det faktum att stammen tillåtits växa innebär att vi riskerar fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade 2013, säger Peter Eriksson ordförande för Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Oro och stress

Den svenska vargstammen bedöms i dag ligga på omkring 395 individer, vilket är långt över riksdagens beslutade lägstanivå på 170–270 svenska vargar. En siffra som naturvårdsverket ändrat till 300 vargar. LRF och Svenska Jägarförbundet är eniga om att belastningen som vargstammen utgör för landsbygdsbefolkningen är oacceptabel.

– Nyligen presenterade Naturvårdsverket en rapport som visade vilken stor oro och stress rovdjuren innebär för jägare och tamdjursägare. Detta måste länsstyrelserna ta med i beräkningen när de ska besluta om vilken vargjakt som ska tillåtas i vinter, säger Palle Borgström.

Måste minskas rejält

Tillsammans med Jägarförbundets Peter Eriksson kräver han att länsstyrelserna ska beakta de psykosociala- och socioekonomiska faktorerna samt de kulturarv som lantbrukare och jägare förvaltar. En annan viktig aspekt i sammanhanget är livsmedelsförsörjningen som enligt riksdagens livsmedelsstrategi ska öka.

– Den svenska vargstammen innehåller cirka 100 djur fler än vad Naturvårdsverket beslutat som lägsta nivå. Stammen måste minskas rejält. Länsstyrelserna kan ge oss som bor på landsbygden bättre förutsättningar och möjligheter att driva lantbruk, jaga och leva utan en onödigt stor påverkan av vargarna. Det vi begär är inte orimligt, utan exakt så som riksdagen beslutade att rovdjurspolitiken skulle fungera, säger Peter Eriksson.

Även Svenska Kennelklubben, där landets jakthundar finns registrerade, har genom sin styrelse gått ut och stöttat kravet om ökad vargjakt.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste