LRF kritiserar skogliga budgetsatsningar

Lantbrukarnas Riksförbund uppger att man i grunden ser positivt på de av regeringen presenterade skogliga budgetsatsningarna. Kritik riktas dock mot vad man menar är ett alldeles för ensidigt fokus på att ta skogsmark ur produktion.  

I regeringens budgetproposition som presenterades den 13 september finns stora satsningar på skydd av värdefull natur, gynnande av biologisk mångfald, ökat friluftsliv och mycket mer. Det LRF Skogsägarna ställer sig kritiska till är vad man anser vara ett alldeles för ensidigt fokus på att ta skog ur produktion, istället för att öka skogsproduktionen och därmed kolinlagringen och möjligheten att ersätta fossilbaserade produkter. Foto: Björn Schubert

Under gårdagen presenterade Per Bolund (MP) och Ibrahim Baylan (S) vad man beskrev som den hittills största satsningen som gjorts av en svensk regering för att skydda värdefull natur. Satsningarna i budgetpropositionen skulle innebära att medlen för skydd av värdefull natur skulle stärkas med närmare 2,4 miljarder kronor under 2022, vilket ska ge myndigheter större möjligheter att besluta om naturreservat och ersätta markägare.

Ensidigt fokus

Samtidigt vill man fram till 2027 årligen satsa 810 miljoner kronor på saker som bevarande av biologisk mångfald, ökat friluftsliv, skötsel av naturreservat och naturnära jobb.

LRF skriver i ett pressmeddelande som en reaktion på budgetpropositionen att man se positivt på den delen i budgetsatsningen som innebär en ny modell för skydd av natur, som bygger på frivillighet. Samtidigt är man kritisk till att man från regeringens håll inte ser skydd av natur på andra sätt än att ta skogsmark ur produktion, ett alldeles för ensidigt fokus, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Han menar att det i dag finns en stor oro hos skogsägare, att om man skapar höga naturvärden genom sitt skötselarbete så kommer marken tas ifrån en. Ett system som enligt Paul bäddar för konflikter och rädsla.

Frivillighet ska gälla

– Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark, säger Paul.

LRF Skogsägarna uttrycker förvåning över budgetpropositionens fokus på att med olika medel ta skogsmark ur produktion, eftersom näringsminister Ibrahim Baylan under pressträffen samtidigt pratade mycket om skogsnäringens betydelse för tillväxt, sysselsättning och export. Enligt LRF är detaljerna kring förslaget fortfarande oklara då det saknas en politisk överenskommelse om hur mycket mark som ska skyddas.

– För att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi i stället öka skogsproduktionen i Sverige. Det bidrar till klimatomställningen genom att använda förnybara råvaror från skogen till att ersätta kol och olja, säger Paul.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste