Mer betalt för certifierat virke

Efter virkesprishöjningen den 27 augusti går Södra nu också ut och höjer certifieringstillägget. Skogsägare certifierade enligt antingen PEFC eller FSC får 15 kronor i tillägg medan dubbelcertifiering ger 30 kronor mer.

Södra höjer nu certifieringstillägget för enkel- och dubbelcertifiering för att kompensera certifierade skogsägares ökade ansvar. Foto: Per-Erik Larsson

Merparten av landets skogsägare är i dag certifierade, framför allt enligt PEFC-standarden, men många av de större aktörerna är också FSC-certifierade vilket innebär ett något större ansvar som nu ska kompenseras med ett ökat tillägg.

– Certifiering är ett viktigt verktyg för Södras medlemmar att visa att de bedriver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Som familjeskogsägare känner man stort ansvar och det gör att en stor andel av Södras medlemmar är certifierade, säger Tomas Rahm, skoglig specialist för certifiering och hållbarhet på Södra i ett pressmeddelande.

Tidigare har certifieringstillägget varit tio respektive 20 kronor för enkel och dubbelcertifiering, men nu höjs det alltså med fem respektive tio kronor. Och efterfrågan på certifierat virke är hög enligt Södra.

– Det innebär en större prestation att bedriva certifierat skogsbruk och kraven har också skärpts över tid. Därför höjer vi nu den premie man får som skogsägare, avslutar Tomas.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste