Gemensamt skogsbruk på olika villkor

Krönika: Bara inom Sverige är förutsättningarna för att bedriva skogsbruk otroligt varierande och att försöka göra detta på samma sätt i hela landet blir närmast omöjligt. Men när hela EU förväntas bedriva skogsbruket på ett sätt då blir det inte bara omöjligt, det blir helt idiotiskt.

 

Skogsdebatten tog inte sommaruppehåll och av alla nya inlägg i debatten var nog EUs förslag om en gemensam skogspolitik det som väckte mest åsikter. Förslaget innebär bland annat att alla medlemsländer endast ska bruka sina skogar hyggesfritt. Enligt mig så är dock valet av tillåten brukningsmetod inte problemet utan jag tror att om alla EUs skogar endast ska brukas på ett sätt, så blir det lika tokigt oavsett vilken metoden skulle vara. 

EU är till storleken fyra miljoner kvadratkilometer och från de sydligaste till de nordligaste länderna varierar klimatet kraftigt. Så gör även förutsättningarna för skogsbruk och jämför du en skog i Spanien med en i Sverige blir dessa variationer otroligt tydliga. Om vi jämför skogsbruket mellan alla EUs olika länder så kan man konstatera att varje land brukar sina skogar på det sätt som är mest optimalt för dem, vilket är självklart. Varje land har byggt upp infrastrukturen och metoderna kring sitt skogsbruk utifrån det som bevisligen fungerar väldigt bra i respektive land. Ska alla tvingas att göra på ett sätt så kommer många att straffas för detta. Oberoende vad metoden är så skulle många tvingas bruka skogen på ett sätt som inte är optimalt för dem. Detta går helt emot rådande miljöpolitik där alla branscher förväntas att använda naturens resurser på bästa optimala sätt. Är det verkligen så smart att tvinga alla länder att bruka skogen på samma sätt, oberoende om sättet i fråga faktiskt är optimalt?

Konsekvenserna av denna gemensamma brukningsmetod skulle bli att länder som inte är anpassade till metoden skulle få ställa om hela sin kedja. Allt ifrån att byta ut maskinparker till att på nytt lära markägare i hur de ska tänka kring skogsbruk, vilket inte är billigt eller enkelt. Dessutom skulle skogarna behövas ställas om för att passa denna nya metod. Detta kommer kräva stora investeringar och förmodligen dyrare och mindre med råvara. Allt detta för att kunna fortsätta bruka skogen, men bara på ett sämre sätt. 

Största svårigheten i att hitta ett sätt som passar alla länder är att det är omöjligt. Det går inte att bruka alla skogar på ett sätt om man inte kan acceptera att det på många ställen blir fel. Vilket jag inte tycker är något som ska accepteras. Så viktig som skogsråvaran är för klimatet så kan vi inte ”slösa bort den” bara för att alla länder ska göra likadant. 

Jag är inte emot att EU ska ha en gemensam skogspolitik, det finns fördelar, men det ska inte leda till att medlemsländer måste göra icke optimala lösningar. För jag är helt säker på att om det hade funnits en metod som faktiskt fungerar överallt så hade alla länder redan använt den. Där är vi inte idag och jag kan närmast garantera att den dagen aldrig kommer att komma.

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades tisdag den 07 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste