Utlyser 20 miljoner för rikare skogar

Tillsammans med tre närstående stiftelser utlyser Skogssällskapet nu 20 miljoner kronor. Pengarna ska gå till forsknings- och kommunikationsprojekt med fokus på skogshushållning och naturvård.

Trots flertalet svensk-finska forskarnätverk finns det få gemensamma forskningsprojekt. Det är något Skogssällskapet vill ändra på i sin utlysning. Foto: Skogssällskapet

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Uppmuntrar samarbeten

Skogssällskapet själva utlyser 16 miljoner kronor till ovan nämnda projekt, och utlysningen är öppen fram till den 11 oktober. Efter att tiden gått ut bjuds utvalda projekt in för en fördjupad ansökan.

Ytterligare tre av Skogssällskapets närstående stiftelser lyser samtidigt ut 3,8 miljoner kronor. Stiftelserna är Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning (2 miljoner kronor), Stiftelsen Stina Werners fond (1 miljon kronor) och Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning (800 000 kronor).

Samarbetsprojekt mellan olika lärosäten premieras i utlysningen och även projekt mellan olika länder uppmuntras.

– 2020 bjöd vi för första gången in forskare från Finland att söka medel i Skogssällskapets utlysning. Vi fortsätter med det och vill i år också uppmuntra till samarbetsprojekt mellan olika universitet och lärosäten, gärna mellan Sverige och Finland, säger Karin.

Få gemensamma projekt

Det svenska och finska skogsbruket har mycket gemensamt och en av fjolårets mottagare av medel ur utlysningen var Jari Kuoki, professor i skogsekologi vid University of Eastern Finland. Tillsammans med forskarkollegor från SLU jobbade han med ett projekt kring trädhål och deras betydelse för biologisk mångfald.

– Idag finns det många nätverk mellan forskare i Finland och Sverige, men jag tycker att det är förvånande att vi inte ser fler gemensamma forskningsprojekt när vi har så lika förutsättningar i de båda länderna. Det är väldigt få forskningsfinansiärer som aktivt uppmuntrar gemensamma projekt mellan flera länder. Jag tror Skogssällskapet spelar en nyckelroll här, säger Jari Kouki.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste