”Ta till stora resurser tidigt”

Sedan de stora skogsbränderna 2018 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jobbat aktivt med att öka beredskapen för skogsbränder. Skogsbrandssäsongen 2021 har varit intensiv på många håll och det ökade luftunderstödet som är en del i beredskapen har varit till stor hjälp. 

 

MSB:s löpande arbete med en successivt ökad skogsbrandsberedskap är under ständig utveckling. Vattenskopande plan och helikoptrar har genomfört 70 insatser hittills i år och är en uppskattad förstärkning av räddningspersonal på marken. Foto: Saab


Sommaren har varit varm och torr på många håll i landet och i Västerbotten nådde man en ny rekordnotering på 119 skogsbränder under en och samma vecka. MSB:s vattenskopande plan som numera förstärker den luftburna vattenbombningen har genomfört nio insatser i Sverige hittills i år och tillsammans med helikoptrar är de en välkommen resurs hos de lokala räddningstjänsterna. 

Successiv ökning 

– Vi höjde beredskapen ytterligare inför den här sommaren och det ingick i planen ända sedan sommaren 2018 och erfarenheterna vi tog med oss därifrån. Att vi successivt skulle öka beredskapen. Det har vi gjort och vi har utbildat fler i hur man hanterar en skogsbrandsresurs med flygande resurser från vårt håll, men också hur räddningstjänsterna ska ta emot de på ett bra och effektivt sätt, berättar Anna-Karin Hamrén, verksamhetsansvarig för nationella insatser och civilskydd hos MSB. 

MSB har i dag en grundberedskap på sex helikoptrar som kan utökas till minst tio, och inför sommaren 2021 ökade man också antalet vattenskopande plan från två till fyra. Planen som är stationerade hos Saab i Nyköping har under sommaren varit på insatser i stora delar av landet.

– När skogsbrandsrisken varit som högst har vi haft möten varje morgon där vi tittat på vart planen ska stationeras det närmaste dygnet för att utnyttja de så effektivt som möjligt, och det gäller även helikoptrarna, så att man placerar de nära riskområdena, säger Anna-Karin. 

Europeisk beredskap

När det gäller markpersonalen i form av räddningstjänster har man jobbat med digitala samverkansmöten med varje län där länsstyrelsen ansvarat för att bjuda in räddningstjänsten.

– Där har vi diskuterat både erfarenheter från tidigare år och vilken beredskap de kan förvänta sig inför sommaren. Räddningstjänsterna har också fått dela med sig av sina erfarenheter och vi har då kunnat skicka med viktig information inför sommaren, berättar Anna-Karin.

Hon poängterar att det är den kommunala räddningstjänsten som har ansvaret vid skogsbränder och att MSB:s luftburna resurser då är underställda den kommunala räddningsledaren. Samtidigt ingår två av de vattenskopande flygplanen och sex helikoptrar också i en EU-beredskap där man gjort en insats i Grekland och även stod beredd att hjälpa Finland där det härjade en stor skogsbrand i början av augusti. 

– Vi har haft ett nära samarbete med de andra nordiska länderna kring det här, att vi ska bygga upp en nordisk beredskap, eller egentligen en beredskap för hela norra Europa. De flesta resurserna är ju placerade i södra Europa men vi har de senaste åren märkt att det behövs här med, säger Anna-Karin.

En annan taktik

Hon menar att luftburna nationella förstärkningsresurser fortfarande är ganska nytt för MSB och att en viktig del i beredskapsarbetet är att utvärdera insatserna efter varje säsong. 

– Vi lär oss nya saker varje säsong så det är väldigt viktigt att utvärdera, säger Anna-Karin.

Flygplan och helikoptrar är också en uppskattad resurs av räddningstjänsten på marken vilket man enligt henne fått höra från flera håll. 

– Det är en återkoppling som vi ofta får, att de säger att det luftburna stödet har varit till väldigt stor nytta, och erfarenheter från 2018 är också att använda sig av en lite annan taktik både för räddningstjänsten och för oss. Det vill säga att man inte ska vara rädd för att sätta in de här stora resurserna i ett tidigt skede, för då stoppar man oftast branden från att växa sig stor och det blir också en säkrare tillvaro för markpersonalen, säger Anna-Karin och fortsätter:

– Det är något vi uppmanar om, att använda helikoptrar och flygplan tidigt när räddningstjänsten ser att det behövs, och det behöver inte handla om en stor brand utan det kan vara så att det är väldigt oländig terräng, dålig framkomlighet eller dåligt med vatten i närheten.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste