”Det blir en spännande höst”

Efter vårens och sommarens prisfest för trävaror på den amerikanska marknaden har prisläget nu återgått till normala nivåer. Samtidigt råder fortsatt hög aktivitet på den för svensk export, betydligt viktigare UK-marknaden, och även i USA kan det komma en ny period med ökade priser. 

 

Trävarupriserna på USA-marknaden har varit den stora snackisen under våren och sommaren, och för den globala marknaden är de av stor betydelse. För den svenska exporten är dock Storbritannien en betydligt större marknad där efterfrågan är fortsatt hög. Foto: Svenskt Trä


Rapporter om rekordpriser på sågade trävaror har avlöst varandra under årets andra kvartal, men enligt Christian Nielsen som är marknadsanalytiker för trävaror hos branschorganisationen Skogsindustrierna syns nu en normalisering med en återgång till prisnivåer likt de före ”coronaboomen”. 

Christian Nielsen, marknads­analytiker för trävaror på branschorganisationen Skogsindustrierna ser med spänning på hösten som enligt honom kan bjuda på nya tillfälliga prisökningar. Foto: Skogsindustrierna

Balanserade priser 

Framförallt gäller detta för USA.

– Priserna har till slut balanserat sig och man ser också tecken på att lagren faktiskt har fyllts på genom värdekedjan. Det verkar till och med som om slutledet hos bygghandeln har relativt höga lager nu jämfört med innan pandemin, säger Christian och fortsätter:

– Sedan skulle jag tro att det skulle kunna förändra sig under den närmaste månaden då det varit en hel del störningar i och med stora bränder i Kanada där en del sågverk aviserat nerdragningar i produktionen. Det skulle kunna komma en liten uppstuds de närmaste en till två månaderna. Vi får hoppas att det balanserar sig relativt bra sedan. Ser man ur ett sågverksperspektiv på lite längre sikt så är det bra att situationen i USA också börjat normalisera sig lite. De här extrema prisförändringarna är ju ingenting som är jättebra för marknaden heller på lite längre sikt. 

Christian menar att det varit lätt att följa prisutvecklingen i USA och referera till den då priserna uppdateras väldigt snabbt. 

– Men tittar vi istället för svensk del eller europeisk del så har vi visserligen nästan fördubblat exporten till USA jämfört med fjolåret, men av den totala svenska exporten av trävaror 2020 var det bara fem procent som gick dit. Vi påverkas mer av vad som händer i kanske framförallt Storbritannien, och där har man väl inte riktigt sett samma dämpning när det gäller trävarupriset, säger han.

Stark efterfrågan

Storbritannien hade enligt Christian problem med försörjningen under våren 2020 då man minskade sin import på grund av coronarelaterade restriktioner i samhället, vilket skapade ett stort underskott. 

– Sedan kämpade de fram till hösten för att komma ikapp det här underskottet, samtidigt som man haft en stark efterfrågan. Det har varit samma hemmabyggartrend i Storbritannien som i Sverige så läget där har nog nästan varit mer ansträngt än i Nordamerika, säger Christian. 

Storbritannien har haft svårt att få tag i trävaror, samtidigt som det är den marknad som är drivande för svensk export.

– Inför sommaren fanns det en del oro eftersom svenska sågverk hade de lägsta lagernivåerna på 20 år, samtidigt som britterna inte har samma industrisemester där man stänger ner under sommaren, utan de fortsätter att handla. Då brukar sågverken ta från sina lager för att förse den brittiska marknaden, vilket nu varit mycket svårare, säger Christian. 

Står och väger 

Enligt preliminära siffror som han fått ser det ut som att de svenska lagren av trävaror fortsatt att minska och att produktionen är något högre än normalt, även för sommarmånaderna. 

– Jag har inte fått några slutgiltiga siffror än, men det här är nog något vi också kan förvänta oss de närmaste en till två månaderna. För svensk del kommer det fortsatt att vara ett rätt stort tryck på exportsidan och på den brittiska marknaden. Sedan är det svårt att säga något om hur det kommer utvecklas under fjärde kvartalet då det är andra faktorer som börjar påverka hur det ser ut på den brittiska marknaden, säger Christian.

Han menar att man har stora problem med logistiken när det gäller främst lastbilstransporter samt byggarbetskraft, både på grund av pandemin och som en följd av brexit där mycket utländsk arbetskraft lämnat landet. 

– Det blir en spännande höst där mycket kan komma att hända. Framförallt är det så att marknaden står och väger lite nu. Det är en situation som man lite grann gått och väntat på så att säga. När kommer marknaden att börja balansera sig? På den europeiska marknaden har vi inte riktigt kommit till det här balansläget än som man har i USA, utan här har vi fortfarande en del underskott där man inte riktigt kommit ikapp, säger Christian och fortsätter:

– Här får man se lite hur det utvecklar sig under hösten. Det finns faktorer som både pekar på att det kan fortsätta vara en oerhört stark marknad, men också andra faktorer som skulle kunna betyda att vi får se en avmattning, som exempelvis logistik- och personalproblemen i Storbritannien. Samtidigt är byggaktiviteten där ovanligt hög, så vi kan nog förvänta oss en fortsatt stark efterfrågan därifrån.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 04 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste