Näringspolitiken oroar ett starkt Mellanskog

Mellanskog ökade sitt resultat under första halvåret 2021 med 57 Mkr jämfört med 2020. Men trots högkonjunkturen oroas skogsägarföreningen av den svenska näringspolitiken.

Med ett nästan fyrdubblat resultat och ett knappt fördubblat rörelseresutat visar Mellanskog starka siffror efter årets första sex månader. Samtidigt oroas skogsägarföreningen av politisk senfärdighet när der gäller att skapa långsiktiga och trygga förutsättningar för svenskt skogsbruk och svenska skogsägare. Foto: Björn Schubert

Genom sin andel i sågverksföretaget Setra har Mellanskog kunnat ta del av högkonjunkturen inom sågverks- och trävarubranschen. Utdelningen från Setra under första halvåret 2021 motsvarade 18 Mkr av det totala resultatet på 77 Mkr. Skogsägarföreningen har också höjt timmerpriserna två gånger hittills i år.

Ökat rörelseresultat

– Genom Mellanskogs ägande i Setra kommer den unikt goda konjunkturen för svenska sågverk även våra medlemmar till del, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog i ett pressmeddelande.

Jämfört med första halvåret 2020 har Mellanskogs rörelseresultat nästan fördubblats, då det gått från 30 Mkr till 58 Mkr. Men det finns också orosmoln på himmeln och Fredrik ser flera utmaningar både för Mellanskogs medlemmar och Sveriges skogsägare som helhet.

Mycket bekymrad

– Jag är mycket bekymrad över våra politikers oförmåga att skapa långsiktiga och trygga förutsättningar. Vi ser tydligt hur ett varmare klimat förändrar skogen, inte minst genom insektsangrepp och sommarens förödande bränder. Svenskt skogsbruk har skapat enorm klimatnytta och kan fortsätta göra det men skogsägarna behöver långsiktigt stabila spelregler för att kunna leverera allt det som samhället efterfrågar, avslutar vd Fredrik Munter. 

Nyckeltal:
• Omsättning 2 037 Mkr (1 878).
• Leveranser 3 044 tm³fub1 (2 790 tm³fub)¹
• Rörelseresultat 58 Mkr (30).
• Finansnetto 19 Mkr (-10).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 Mkr (-23)
• Likviditet 1 626 Mkr (1 417)
• Finansiell nettoskuld² -428 Mkr (-456).

Källa: Mellanskog

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste