Högkonjunkturen kan kickstarta utveckling

Trävarukoncernen Moelven tror på en fortsatt utveckling av träindustrin och vinsterna från högkonjunkturen på trämarknaden är en viktig del i processen. Med god ekonomi finns också förutsättningar att investera.

Moelven menar att träindustrin nu måste utnyttja högkonjunkturen för att satsa på utveckling och förädling för fortsatt stärkt konkurrenskraft. Foto: Moelven

– Vår rörelsemarginal ger oss unika möjligheter att förbereda träindustrin för den stora efterfrågan på klimatsmarta produkter framöver, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA i ett pressmeddelande.

Kraftigt konjunkturtillväxt

Med en omsättning på motsvarande drygt 7,3 miljarder SEK under första halvåret förbättrar Moelven fjolårssiffrorna med 1 360,9 MSEK för motsvarande period. Rörelseresultatet på motsvarande 1 113 MSEK är nästan en fyrdubbling jämfört med första halvåret 2020 vilket ger Moelven unika möjligheter att satsa på utveckling.

– Vi är inne i en kraftig konjunkturtillväxt för träprodukter, och vi har knappt sett maken till utveckling. Samtidigt som vi ser att timmermarknaden i industri- och konsumentledet är ovanligt stark, upplever vår byggdivision mer utmanande tider. Detta gäller våra verksamheter inom limträ, byggmoduler och kontorsinredning. Vi möter själva de höga priserna på timmer i vår egen bransch, och det gör att det lätt blir en försening på konjunktureffekten för de här företagen, säger Morten.

Värdekedjan gynnas

Bakom den ökade omsättningen och rörelsemarginalen ligger de höga priserna på sågade trävaror som nått nya rekordnivåer under ”coronaboomen”.

– Vi tror att hela värdekedjan med tiden kommer att gynnas av det starka intresset för trävaror, och vi ser tydligt att virkespriserna har ökat. Sammantaget har priserna aldrig varit så höga som nu, och det är glädjande att värdekedjan stärks inför den gröna omställningen, säger Morten.

Utveckla konkurrenskraften

Han menar att det är marginaler som träindustrin inte är vana vid historiskt sett och att det nu är hög tid för branschen att lyfta för att vidareutvecklas.

De höga rörelsemarginalerna som Moelven nu fått under trävaruboomen är en nivå man måste sträva efter, menar koncernchefen Morten Kristiansen. Foto: Moelven

– Rörelsemarginalerna vi har nu är inte ovanliga i andra delar av värdekedjan eller i andra branscher. Det är den här nivån vi måste sträva efter för att ytterligare utveckla vår internationella konkurrenskraft i vardagen. Det är osäkert hur länge den starka efterfrågan kommer att bestå, och det är i goda tider som vi måste vidta åtgärder för att möta den nya vardagen när den kommer, säger Morten.

Tidigare i somras presenterade Moelven dessutom koncernens största sågverksinvenstering genom tiderna, ett moderniserings- och utvecklingspaket vid sågverken i Edane och Valåsen motsvarande 600 miljoner SEK de kommande åren.

– Moelven har lika mycket aktivitet i Sverige som i Norge, och dessa båda enheter blir avgörande för att vi ska kunna utveckla vår konkurrenskraft de kommande åren, avslutar Morten.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste