Södra höjer igen

Södra ser en fortsatt stark efterfrågan på virke och höjer nu priserna för både normaltimmer, klentimer och kubb. Dessutom förlängs gallringspremien på massaved till sista december.

Södra höjer nu priset för sågbart virke med 30 kronor per m3/fub, samtidigt förlänger man också gallringspremien för massaved på 25 kr/m3 fub till den 31 december. Foto: Björn Schubert 

Virkesmarknaden är fortsatt stark och Södra bedömer att skogsindustrin kommer behöva mycket råvara även under vintern. Därför höjer man nu priserna på de sågbara sortimenten med 30 kronor/m3fub från och med den 27 augusti.

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla en hög takt i avverkningarna under hösten för att möta industrins efterfrågan. Förutsättningarna är i dagsläget goda med bra förhållande i skogen, samtidigt som vi vet att vi nu går in i en period med normalt sett större utmaningar med vädret, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog i ett pressmeddelande.

Trots att det främst är normaltimret av gran och tall som industrin skriker efter vill Södra också fortsätta stötta arbetet med gallring och skogsskötsel i sitt område, varför man förlänger gallringspremien för barr- och lövmassaved till den 31 december.

Prisjusteringar från och med 27 augusti 2021:

  • Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
  • Klentimmer och kubb höjs med 30 kr/m³fub
  • Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub förlängs till och med den 31 december

Källa: Södra

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste