All time high för skogsmarkspriser

Inte sedan 1995 då mäklarbyrån Ludvig & Co började föra statistik över skogsmarkspriser har priserna varit så höga som under första halvåret 2021. Snittpriset per hektar i södra Sverige ligger på 126 000 kronor.

Gynnsamma ekonomiska faktorer och ett utbud mindre än efterfrågan är enligt Ludvid & Co några av anledningarna till den bitvis extrema prisutvecklingen för skogsmarkspriser i Syd- och Mellansverige. Samtidigt räknar man med att fler nu kommer sälja, något som kan dämpa priserna något. Foto: Ludvig & Co

De senaste åren har intresset för skogsfastigheter ökat kraftigt, och prisutvecklingen för skogsmark har följt samma mönster. Under våren flaggade Ludvig & Co för ett fortsatt stort intresse för köp av skogsfastigheter till följd av gynnsamma ekonomiska faktorer, men verkligheten överträffade mäklarbyråns förväntningar med nya prisrekord.

Prognosen stämde väl

Markus Helin, chefsmäklare på Ludvig & Co uppger att prisökningarna i Syd- och Mellansverige överträffade alla förväntningar och tidigare mätningar. Foto: Ludvig & Co

– Vår prognos visade sig stämma väldigt väl. Men, vi kunde ändå aldrig drömma om att prisutvecklingen skulle bli så otroligt stark som den blivit i stora delar av Sverige. Mätt i kronor har vi aldrig någonsin kunnat mäta en så här kraftig prisstegring sedan 1995 då vi startade våra mätningar, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Priserna för skogsfastigheter har historiskt sett varit högst i södra Sverige, och det är också där man nu ser den största prisökningen med 16,6 procent och ett genomsnittspris per skogskubikmeter på 830 kronor. Genomsnittspriset per hektar ligger på 126 000 kronor vilket är en ökning med 10,8 procent jämfört med tidigare mätningar.

Även i mellersta Sverige stiger priserna på skogsfastigheter och har ökat med 16,7 procent till ett genomsnittspris mer skogskubikmeter på 570 kronor. Genomsnittspriset per hektar har ökat med 19,9 procent till 84 000 kronor.

Enligt Ludvig & Co beror de stora prisökningarna i Syd- och Mellansverige på en fortsatt mycket hög efterfrågan i kombination med ett lågt utbud av skogsfastigheter.

Stigit mer

I norr är prisutvecklingen mer modest, men de siffror som finns tillgängliga i dagsläget ger inte hela bilden. Genomsnittspriset för skogsfastigheter i norra Sverige ökade med 0,7 procent till 302 kronor per skogskubikmeter och med 0,8 procent till 30 000 kronor per hektar.

Fastighetsaffärer i juli och augusti som hamnar utanför statistiken ger en bild av en något lägre efterfrågan i norr än vad som egentligen är fallet menar Per Skargren på Ludvig & Co. Foto: Ludvig & Co

– Många av de fastigheter som utannonserades i juni kontrakteras efter halvårsskiftet och kommer därför inte med i statistiken. Inkluderar vi de fastighetsaffärer som avslutats i juli och augusti ser vi att priset på skogsmark i norra Sverige stigit mer. Det rimmar också väl med våra fastighetsmäklares känsla, som vittnar om riktigt stark efterfrågan även i norra Sverige, säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Ingen nedgång

På Ludvig & Co höjer man samtidigt ett varnande finger när det gäller de höga skogsfastighetspriserna och pekar på vikten av att säkerställa att kalkylen går ihop. Spekulanter på skogsfastigheter, särskilt i Syd- och Mellansverige, rekommenderas att söka rådgivning kring de skogsekonomiska frågorna i en affär.

Priserna på skogsmark i Syd- och Mellansverige fortsätter rusa med en ökning på 119 respektive 61 kronor per skogskubikmeter jämfört med första halvåret 2020. Foto: Ludvig & Co

Mäklarbyrån menar också att många fastighetsägare väntat med att sälja för att maximera vinsten vid försäljning och att utbudet av skogsfastigheter nu kommer öka när prisläget är så pass högt. Ett kraftigt ökat utbud kan komma att dämpa och stabilisera prisutvecklingen, men några tecken på en prisnedgång ser man inte hos Ludvig & Co den närmaste tiden.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste