”Begärd kontroll” får tummen upp

Efter att ha studerat och utvärderat tjänsten ”begärd kontroll” konstaterar Biometria och Virkesmätningskontroll (VMK) att den fungerar bra. Extra kontrollmätning kan begäras av olika parter i värdekedjan och ska säkerställa förtroendet för virkesmätningen.

VMK är en opartisk aktör som ägs av virkesmarknadens parter. Om man känner behov av att ifrågasätta Biometrias virkesmätning för en leverans kan man som berörd leverantör, avverkningsentreprenör, transportör eller säljare få mer information på orgainsationens hemsida kring hur man beställer en begärd kontroll. Foto: Mostphotos

Enligt Biometria och VMK har man studerat tjänsten ”begärd kontroll” under en fyraårsperiod där totalt 188 kontroller av både sågtimmer och massaved genomfördes. Det är framför allt säljares företrädare och transportörer som använder tjänsten och tre av fyra kontroller har grundats på värde.

Klarat gränsen

– Utvärderingen visar att arbetsprocessen för tjänsten ”Begärd kontroll” fungerar väl och fyller syftet, säger Håkan Rönnbäck, chef för VMK i ett pressmeddelande.

Av det totala antalet begärda kontroller klarade sig 63 procent inom de uppsatta gränserna för betalningsskyldighet. För stockmätning och travmätning var andelen 69 respektive 57 procent. Den genomsnittliga värdeavvikelsen har under den studerade perioden mellan 2016–2020 varit 0,2 procent på leveransnivå. Motsvarande bruttovolymavvikelse var – 0,9 procent.

Reklamera virkesmätning

Den begärda kontrollen genomförs av kontrollmätare, och resultatet granskas och redovisas av VMK för berörda parter, Biometria och VMK:s styrelse. Därefter ersätts ordinarie mätning med det nya kontrollresultatet.

– Tjänsten ”Begärd kontroll” ger en möjlighet för den skogsägare, säljare, transportör, avverkningsentreprenör eller köpare som vill reklamera en virkesmätning utförd av Biometria, säger Jacob Granberg, verksamhetsspecialist VMK.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste