Leveransvirke – uppåt för timmer

Priserna för leveransvirke i Sverige ökade endast med en procent för rundvirke mellan Q1 och Q2 2021. För massaveden var priserna oförändrade, samtidigt som det finns regionala skillnader.

Trots att leveransvirkespriset för timmer endast stigit med en procent i år är den nationella prisökningen jämfört med Q2 2020 sju procent. Foto: Mostphotos

Enligt Skogsstyrelsens statistik steg sågtimmerpriserna under första kvartalet för att plana ut under Q2 2021. Den generella prisökningen för hela landet är en procent men regionala skillnader finns, där man registrerade en prisökning på två procent i region Syd och en minskning med en procent i region  Mellan under andra kvartalet.

Jämför man i stället Q2 2021 med Q2 2020 så har sågtimmerpriset ökat med totalt sju procent i hela landet med en regional ökning på 12 procent i region Syd och sju procent i region Mellan. Samtidigt har priserna minskat med tre procent i region Nord jämfört med fjolåret.

Prisutvecklingen för massaved är inte lika positiv. Totalt minskade massavedspriserna med sju procent jämfört med andra kvartalet 2020 och i region Nord var minskningen hela 13 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste