AB Karl Hedin kritiserar Äbin efter egna inventeringar

Skogsindustri- och bygghandelskoncernen AB Karl Hedins skogsförvaltare begärde ut provytorna från älgbetesinventeringen (ÄBIN) och gjorde sedan egna undersökningar. Resultatet visar betydligt färre betesskador vilket nu väcker kritik mot ÄBIN.

AB Karl Hedin är kritiska till informationen som återges i Skogsstyrelsens älgbetesinventering ÄBIN, efter att ha gjort egna inventeringar som ger en helt annan bild av skadeläget. Foto: Skogsstyrelsen

Under året har rapporter från Skogsstyrelsens älgbetesinventering ÄBIN presenterats som visat på fortsatt mycket höga nivåer av betesskador på tallungskog i stora delar av landet. Ett av områdena där Skogsstyrelsen rapporterat om hög andel älgbete är skogsbrandsområdet i Västmanland där AB Karl Hedin äger drygt 1 600 hektar, och företagets skogsförvaltare känner inte igen sig i den bild som myndigheten ger. Något som tidningen Svensk Jakt rapporterar om.

Efter att ha begärt och fått ut koordinater för provytorna från ÄBIN gjordes därför egna inventeringar som visade på betydligt lägre nivåer av betesskador. Skogsförvaltanra genomför löpande kontroller av föryngringar och menar att det i stället är knäckesjuka och sena röjningar som är betydligt större problem.

Karl Hedins skogsförvaltare ifrågasätter också metodiken och noggrannheten i ÄBIN där man menar att allt för små ytor och allt för få träd mäts för att ge rättvisande siffror. Bland annat är man kritisk till att trädvalet begränsas höjdmässigt och att man i blandbestånd inte tar hänsyn till andra träd. Något som kan ge en mycket hög andel skadade stammar i förhållande till det totala antalet stammar i en provyta.

Resultatet från sin egen inventering som visar ungefär hälften så mycket betesskador, både nya och äldre, som Skogsstyrelsens siffror har man nu lämnat till Skogsstyrelsen. Samtidigt poängterar man också att det är företagets egna inventeringar och att det säkert också finns områden med mycket betesskador.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste