Granbarkborre – dags för rond två

Skogsstyrelsen meddelar nu att en ny generation barkborrar börjat kläckas och lämna träden de senaste veckorna. Trots att det kyligare och fuktigare vädret i delar av landet den senaste tiden bromsat borrarna något riskerar den andra svärmningsvågen att orsaka nya stora skador.

Det varma och torra vädret i juni och juli i södra och mellersta Sverige ökar enligt Skogsstyrelsen risken för nya svåra angrepp i det redan hårt drabbade området när nu andra generationsn barkborrar börjat svärma. Foto: Skogsstyrelsen

En andra svärmningsvåg av granbarkborre är nu ett faktum och enligt Skogsstyrelsen så är det framförallt redan hårt drabbade områden i Syd- och Mellansverige som riskerar att få de största nya skadorna den närmaste tiden.

Leta nya angrepp

– Det är därför läge att söka efter nya angrepp, upparbeta och transportera bort dessa träd så snart som möjligt. Även om den nya generationen har börjat lämna träden för att svärma och vi kan förvänta oss nya angrepp, är det fortfarande viktigt att leta upp och åtgärda vårens skador. Ju tidigare desto bättre. Träd från vårens angrepp bör tas ut ur skogen med så mycket bark kvar som möjligt för att insekterna ska följa med stammarna ut och inte orsaka mer skada i redan hårt drabbade områden, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Tillsammans med de andra aktörerna i samverkansprojektet ”Stoppa borrarna” uppmanar Skogsstyrelsen nu skogsägare att fortsätta med att aktivt inventera sina skogar i jakten på nya angrepp. Särskilt känsliga områden är skogen intill redan angripna bestånd, områden med färska vindfällen samt så kallade riskbestånd. Till sin hjälp har skogsägare bland annat Skogsstyrelsen karttjänst och svärmningsövervakning.

Ett intensivt arbete

– Flera åskoväder har under sommaren dragit fram i visa delar av landet med nya vindfällen som följd som nu lockar till sig granbarkborrar. Ett intensivt arbete pågår för att hitta och åtgärda alla skador och det är extra viktigt att du som skogsägare inventerar din skog kommande veckor, säger Marco Boudreau, områdeschef på Stora Enso.

Enligt Skogsstyrelsen är den nu förhöjda svärmningsaktiviteten troligtvis en blandning av första och andra generationen granbarkborrar, och ökningen märks främst i Götaland i områden som haft stora skador sedan 2018. Enligt myndigheten är det ännu för tidigt att bedöma hur stora skadorna kommer att bli efter årets säsong, men i början av september kommer man inom Stoppa borrarna göra en preliminär bedömning. Senare i höst görs sedan en slutgiltig inventering i samarbete med SLU.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste