Sågverksjätte tvingas sänka produktionen på grund av skogsbränder

Kanadensiska Canfor planerar nu för en sänkning av produktionen av sågade trävaror med över 270 000 kubikmeter. Anledningen är stora störningar i virkesflödet till industrin till följd av omfattande skogsbränder i British Columbia.

Den kanadensiska skogsindustrikoncernen Canfor inledde den 26 juli sin produktionsminskning på motsvarande drygt 270 000 kubikmeter sågad vara till följd av de hundratals skogsbränder smo just nu rasar i provinsen British Columbia. Foto: Svenskt Trä

Enligt den tyska nyhetssajten Forstpraxis rasar just nu omkring 300 skogsbränder i den kanadensiska provinsen British Columbia där Canfor har merparten av sina sågverk.

Till följd av de störningar i virkestransporter med både tåg och lastbil, orsakade av skogsbränderna, så sänker Canfor enligt Forstpraxis produktionen av sågade trävaror med motsvarande drygt 270 000 kubikmeter.

Produktionsminskningen inleddes den 26 juli och kan komma att trissa upp trävarupriserna igen, samtidigt som utländska aktörer kan gynnas genom ökad export.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste