Rustar för ökad skogsbrandsberedskap

Tillsammans med kommuner och myndigheter rustar regeringen nu för ökad beredskap när det gäller skogsbränder. Beredskapen uppges ha ökat successivt sedan 2018 genom oilka insatser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått ekonomiska medel för att stärka sin förmåga.

Sedan de omfattande skogsbränderna 2018 har ett flertal insatser genomförts för att stärka den långsiktiga beredskapen och förmågan att hantera stora bränder i Sverige. bland annat genom upphandlingen av ökade vattenbombningsresurser med helikopter och flyg. Foto: Björn Schubert

I ett pressmeddelande från regeringen skriver man nu att de räddningsaktörer som finns i samhället vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra samhällets förmåga att agera vid stora bränder och andra olyckor.

Testar satellitövervakning

För släckning av skogsbränder finns i dag både helikoptrar, vattenskopande plan och skogsbrandsdepåer med verktyg och utrustning till MSB:s förfogande. Förutom brandflyget så testas också satellitövervakning för att upptäcka skogsbränder i ett tidigt skede.

Utifrån SMHI:s brandriskprognoser genomför MSB också kontinuerliga brandriskanalyser för att kunna fatta snabba beslut om lämpliga åtgärder och beredskap.

Långsiktig brandbekämpning

– Att stärka Sveriges förmåga att bekämpa skogsbränder och andra kriser är en viktig del i arbetet med att bygga ett starkare samhälle. Det är glädjande att se den avsevärda förbättring som skett inom Sveriges skogsbrandsberedskap sedan de omfattande bränderna 2014 och 2018. Vi behöver fortsätta att säkerställa att vi har en långsiktigt hållbar brandbekämpning och en förmåga att effektivt kunna hantera omfattande räddningsinsatser när behovet uppstår, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste