Qbik AB ska köpa in kubiken

Efter en hel del omorganisationer på den norrländska virkesmarknaden så har Västerbottens två återstående köpsågverk nu bildat ett nytt inköpsbolag. Med totalt sju anställda ska Qbik AB stärka Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverks AB och öka virkesinköpen.

I norra Sverige finns sedan början på juli en ny virkesköpande aktör i form av Qbik AB, som består av virkesköpare från Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverk AB som tillsammans ska förse båda företag med råvara. Foto: Björn Schubert

Efter att Norra Skogsägarna och Norrskog slogs ihop till Norra Skog, och Holmen köpte upp Martinsons, har de två köpsågverken Lundströms Trä och Brattby såg bildat den gemensamma inköpsorganisationen Qbik AB. På så vis vill man stärka verksamheterna och öka råvaruanskaffningen vilket framgår på Qbik AB:s hemsida.

De två sågverken har olika inriktningar när det gäller trädslag och sortiment, och konkurrensen sinsemellan bedöms därför som mycket liten. Istället ser man från de båda sågverken nu en möjlighet att som mindre aktörer få en bättre position på marknaden i kampen om det eftertraktade timret.

” Qbik är en satsning som ska säkra vår fortsatta utveckling mot över 100 år i branschen! Vi vill tydligt visa vår ambition och långsiktighet. Vi vill göra affärer direkt med människorna som delar vår passion för vår hållbara värdekedja från skog till produkter – vi ser er lokala skogsägare som nyckelpersoner för vår framgång! Med denna satsning får vi två finansiellt starka ägare, all vår gemensamma erfarenhet, alla våra skogliga medarbetare som redan idag jobbar med er skogsägare och våra duktiga samarbetspartners och entreprenörer, och framför allt, alla relationer med er skogsägare. Vi satsar bara större och siktar högre.”, skriver Qbik AB på sin hemsida.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste